2016

Skrift 2016:2 Webbkollen Återinskrivna
Jämförelse 2012-2013

© 2016 Karin Nedfors och Blekinge kompetenscentrum
FÖRFATTARE: Karin Nedfors
KOPIERINGSFÖRBUD

Läs skriften här

Skrift 2016:3 Webbkollen Hemma
Perioden 130130-130617


© 2016 Karin Nedfors och Blekinge kompetenscentrum
FÖRFATTARE: Karin Nedfors
KOPIERINGSFÖRBUD

Läs skriften här

Skrift 2016:4 Utvärdering av palliativa enheten Storören i Karlskrona kommun

© 2016 Ulrika Harris, Mats Wennstig och Blekinge kompetenscentrum
FÖRFATTARE: Ulrika Harris, Mats Wennstig
KOPIERINGSFÖRBUD

Läs skriften här

Senast uppdaterad 2017-03-14 15:29:40