Rapporter från 2013

Rapport 2013 Projekt KIVO - Kompetens I Vård och omsorg

Projektet kompetens I Vård och Omsorg (KIVO) är ett Europeiskt Socialfondsprojekt som pågick under två år mellan 2011 - 2013. 

Författare: Carin Chamoun

Projket KIVOs huvudsyfte är att kompetensutveckla personalen så att de ökar sin anställningsbarhet och klarar av arbetslivets omställningskrav. Kompetensutvecklingsinsatserna ska underlätta för dem att utveckla sin förmåga till nytänkande, flexibilitet och rörlighet samt arbete mellan och över enhetsgränserna.

Läs rapporten här

 

Brukardelaktighet i social barnvård

En metodprövning av "brukarråd" för familjehemsplacerade barn.

Författare: Lottie Giertz

 

Läs rapporten här

Senast uppdaterad 2015-10-12 16:03:26 av Sverker Berggren