Raporter 2016

Rapport 2016:1 Samverkansmodell för planering och informationsöverföring i en Samordnad Individuell Planeringsprocess (SAMSPEL)
© 2016 Författare och Blekinge kompetenscentrum
FÖRFATTARE: Karin Nedfors, Annika Wåhlin, Cecilia Fagerström
KOPIERINGSFÖRBUD

Erfarenheter för framtagande av samverkasmodellen SAMSPEL samt utvecklingsarbetets betydelse för den äldres användning av vård och omsorg.

Läs rapporten här

Rapport 2016:2 Kultur och Hälsa
– ett samverkansprojekt inom psykiatri och socialpsykiatri i Blekinge
© 2016 Författare och Blekinge kompetenscentrum
FÖRFATTARE: Anna Andersson, Ulrika Harris, Boel Sandström, Birgitta Wästberg

Syftet var att ge deltagarna möjlighet till återhämtning, förbättrad hälsa och livskvalitet att inspirera och öka kunskapen hos personalen samt att öka tillgänglighet och utbud av kulturella aktiviteter i samhället för målgruppen.

Läs rapporten här

Senast uppdaterad 2017-03-14 14:11:17