Rapporter från 2012

2012:1, Den tysta terapeuten

- Naturens betydelse för tillfrisknande vid utmattningssyndrom

Av: Heléne Wadenborg-Elbaz

Många människor i dagens samhälle drabbas av utmattning med en inte så sällan efterföljande depression. Syftet med denna studie är att undersöka naturens betydelse för tillfrisknandet vid ett sådant sjukdomstillstånd. Studien är baserad på intervjuer med kvinnor med diagnosen utmattningssyndrom och som under en 12-veckorsperiod vistats på Örtagården, där grön rehabilitering bedrivs. Grön rehabilitering innebär att naturen används som ett läkande element tillsammans med traditionell behandling. Fokus ligger på dessa kvinnors upplevelser av rehabiliteringen. Resultatet tyder på att naturen har en positiv inverkan på kvinnornas psykiska och fysiska läkeprocess.

ISBN 978-91-86711-39-9 (tryck)
ISBN 978-91-86711-40-5 (pdf)

Läs "Den tysta terapeuten"

Senast uppdaterad 2015-10-12 16:03:32 av Sverker Berggren