Rapporter från 2008

2008:2, Att vårda en person med demens kan ge både glädje sorg

Av: Ejbritt Allerth, Blekinge kompetenscentrum

Personer med demenssjukdom bor allt längre i ordinärt boende allt längre fram i sjukdomen. Anhöriga står för ca 70 % av vården av dessa personer. Att vara närstående till demenssjuk person kan vara tungt och svårt på många sätt men kan också innehålla stunder av tillfredsställelse och närhet.

Läs Att vårda en person med demens kan ge både glädje och sorg

2008:1, Att klara livets vardagsaktiviteter

Av: Mats Wennstig, Blekinge kompetenscentrum

Demenssjukdom innebär en successiv förlust av såväl fysiska som kognitiva funktioner som har betydelse för den enskilde personens vardagsliv. För personen med demens blir dagliga aktiviteter som att till exempel laga mat, sköta sitt hushåll och sig själv ofta påverkade. För såväl närstående som professionella vårdare, är kunskap kring den förändrade aktivitetsförmågan, en grund för att ge bästa möjliga stöd och anpassning till denna i personens vardagsliv.

Läs Att klara livets vardagsaktiviteter

Senast uppdaterad 2015-10-12 16:04:23 av Sverker Berggren