Rapporter från åren 1989-2006

2006:3, Rapport Kvalitetsbarometern ´06:2 .

Brukarnas upplevelser av  kvalitet i vård och omsorg i  Sollentuna kommun.
Författare: Bo Engström
Pris: 60 kr

2006:2, Rapport Kvalitetsbarometern ´06.

Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Ronneby, Karlshamn, Olofström
och Sölvesborgs kommun.
Författare: Bo Engström
Pris: 60 kr

2005:2, Rapport Komplementär och alternativ medicin.

En inventeringsstudie    
Författare: Hans Krona
Pris: 60kr

2004:2, Rapport Kvalitetsbarometern ´04.

Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Ronneby, Karlshamn och Olofströms 
kommun.
Författare:Bo Engström
Pris: 60 kr

2004:1, Rapport "Utan helhetssyn ingen primärvård".

En studie av ett  svårfångat begrepp.
Författare: EvaLena Strandberg , Susan Wilhelmsson
Pris: 60 kr

2003:1, Rapport Effekter av sociala projektbidrag.

Utvärdering och diskussion utifrån två exempel.
Författare: Sune Jönsson
Pris: 60 kr

2002:2, Rapport Kvalitetsbarometern ´02:2.

Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Ronneby, Karlshamn, Olofström, 
och Sölvesborgs kommun.
Författare: Bo Engström
Pris: 60 kr

2002:1, Rapport Kvalitetsbarometern ´02.

Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstads, Kristianstads, Växjö, Kalmar 
och Karlskrona kommun.
Författare: Bo Engström
Pris: 60 kr

2001:2, Rapport Viljen vi veta, viljen vi förstå...

Kunskapsbildning inom socialtjänsten.
Författare: Verner Denvall 
Pris: 60 kr

2001:3, Rapport Träffpunkten - socialpsykiatriskt sysselsättningsprojekt

i Karlskrona kommun.
Författare: Sune Jönsson. 
Pris: 60 kr

2001:4, Rapport Med känsla för känslor.

"Ta mig på allvar och förstå min smärta". 
Författare:Eva Johansson,Jan Resebo
Pris: 60 kr

2001:1, Rapport Audit - En metod i socialtjänstens kvalitetsarbete

Författare: EvaLena Strandberg  
Pris: 60 kr

1999:7, Rapport "Att jobba med hjärtat - och lite så här..."

En studie av  funktionshindrades levnadsförhållanden och livskvalitet - baserad på en jämförelse av äldre långtidsvårdades situation 1993 och 1998.
Författare: Inger Andersson, Immanuel Steen 
Pris: 60 kr

1999:4, Rapport QAV

Ett mätsystem för Kvalitet — Arbetstidsfördelning
Pris: 60 kr

1999:3, Rapport Att förebygga hjärtkärlsjukdom.

Primärvårdens roll vid primär, sekundär och tertiär prevention av  hjärtkärlsjukdom.
Författare:Ingvar Ovhed   
Pris: 60 kr

1999:2, Rapport Från bidrag och beroende till arbete och ansvar.             

Fyra modeller för socialbidrag med kvalitet.
Författare: Immanuel Steen, Kjell Sundberg. Fokus i Kalmar län/ Blekinge FoU-enhet
Pris: 60 kr

1998:4, Rapport Möte med förhinder.

Att förstå och lära ur sex flyktingfamiljers berättelser.
Författare: FoU i Kalmar län/Blekinge FoU-enhet  Bruno Skärstrand
Pris: 60 kr

1998:2, Rapport Handbok i inomhusmiljö och allergisanering av bostäder.

Författare: Karin Vaarning, Christina Landerslev
Pris: 60 kr

1998:1, Rapport Boken om demenssjuksköterskan

Författare: Inger Andersson, Barbro Sjöbeck
Pris: 60 kr

1997:2, Rapport Vad gör arbetsterapeuten när hon gör det hon bör?

En utvärdering av ett samverkansprojekt i Karlshamn.
Författare: Sjöbeck Barbro
Pris:  60 kr

1997:1, Rapport Rätt eller fel från början?

Vårdtyngd & vårdbehov, Personalresurser, Kvalitetsområde.
Författare: Andersson Inger
Pris: 60 kr

1996:9, Rapport Sparstrategier i äldre- och handikappomsorgen.         

Författare: Engström Bo
Pris: 60 kr

1996:8, Rapport Diabetesvården inom primärvården i Blekinge.

En handlingsplan.
Författare:Ovhed Ingvar
Pris: 60 kr

1996:7, Rapport Måsen. En plats för upprättelse.

Författare: Westlund Peter, Andersson Inger, Larsson Elisabeth, Lindgren BrittMarie
Pris: 60 kr

1996:6, Rapport Hemmalaget - Ett försök med öppenvård.

Författare: Westlund Peter
Hemmalaget - Uppföljning.
Författare: Wagner Judit
Pris: 60 kr

1996:5, Rapport Kvinnors hälsa och ohälsa.

En studie i Blekinge om kvinnors livsvillkor, smärta och möte med vården. 
Författare: Johansson Eva
Pris: 60 kr

1996:4, Rapport Socialbidrag med kvalitet.

En enkätundersökning i 13 kommuner.
Författare: FoU i Kalmar län/Blekinge FoU-enhet, Steen Immanuel & Sjögren Ann-Margreth
Pris: 60 kr

1996:3, Rapport När familjerätten inte lyckas.

Författare: Edberg —Karlsson Elisabeth
Pris: 60 kr

1996:1, Rapport När det blir dyrt att gå till doktorn.

En studie om sjukvårdskostnader riktade till samtliga familjer i Blekinge med tre barn eller flera förskolebarn.
Författare:Ovhed Ingvar
Pris: 60 kr

1995:6, Rapport Sjukhem efter Ädel.

Vårdtyngd & Vårdbehov. 
Författare: Andersson Inger
Pris: 60 kr

1995:5, Rapport Kvinna och läkare.

Om psykosocial arbetsmiljö.
Författare:Ovhed Ingvar
Pris: 60 kr

1995:4, Rapport Symboldrama.

Vägen in i arbetsgruppens kvinnliga psykologi.
Författare: Wikdahl-Palmér Ewa, Öst Zyri
Pris: 60 kr 

1995:3, Rapport Deep graft.

Hudtransplantation i primärvård. Metodbeskrivning.
Författare: Törner Rut
Pris: 60 kr

1995:2, Rapport Socialbidrag med kvalitet.

En enkätundersökning i sex kommuner.
Författare: Westlund Peter
Pris: 60 kr

1995:1, Rapport Distriktsläkaren.

En jämförande enkätundersökning om psykosocial arbetsmiljö bland offentliganställda läkare.
Författare:Ovhed Ingvar
Pris: 60 kr

1994:10, Rapport  Förtroendenämndsprojektet.

Patientens upplevelser av vård.
Författare: Westlund Peter, Åstedt Marie
Pris: 60 kr

1994:9, Rapport Medicinskt färdigbehandlad.

Beslut & vårdplanering.               
Författare: Westlund Peter, Clow Monica
Pris: 60 kr Slutsåld

1994:8, Rapport Att bedöma behov.

Metodbok. Hemtjänst & Särskilt boende.
Författare: Westlund Peter (Red) Håkansson B, Johansson G,  Johansson M, 
Pris: 60 kr

1994:6, Rapport Kungsmarkens kvartersmottagning.

En utvärdering.
Författare: Strandberg E L, Andersson I, Ovhed I, Westlund P
Pris: 60 kr

1994:5, Rapport  Så här mår läkarna i Blekinge.

En enkätundersökning psykosocial arbetsmiljö.
Författare:Ovhed Ingvar , Andersson Inger, Westlund Peter
Pris: 60 kr

1994:4, Rapport Vårdtyngd och vårdbehov.

Sjukhem i Ädel förändring.
Författare: Andersson Inger
Pris: 60 kr

1994:3, Rapport ...att säkra och utveckla kvalitet.

Praktisk diabetesvård inom primärvården i Rödeby.
Författare: Johansson Eva,Ovhed Ingvar
Pris: 60 kr

1994:2, Rapport Stroke-projektet. Västra länsdelen, Landstinget Blekinge

Författare: Andersson Inger
Pris: 60 kr

1993:7, Rapport Två år med Ädel.

En enkätundersökning om hemsjukvården.
Författare: Westlund Peter, Aghed Stig
Pris: 60 kr

1993:5, Rapport Sjukhem i Ädel förändring Fysisk miljö - Vårdtagare - Personal.

Författare.Ovhed Ingvar
Pris: 60 kr

1993:2, Rapport Omsorgstrappan - En databas för äldreomsorgerna

Författare: Westlund Peter, Larsson Elisabeth, Alge Siv
Pris: 60 kr

1993:3, Rapport Demensboken.

Författare: Westlund Peter, Eggers Thomas,Nilsson Pia , Petersen Birgitte.
BOK - utgiven av Liber Förlag

1992:9, Rapport Socialbidragtagarnas skulder.

Författare: Lilja Tomas, Westlund Peter
Pris: 60 kr

1992:8, Rapport SAMI

- En Samverkan mellan Socialförvaltningen i Karlskrona och AMI-s i Ronneby.
Författare: Eriksson Bengt-Erik
Pris: 60 kr

1992:7, Rapport Konsultationsprojektet - att studera mötet med patienten

Författare: Fredenberg Sune, Westlund Peter
Pris: 60 kr

1992:6, Rapport När pengarna inte räcker.

Författare: Frih Cecilia, Westlund Peter
Pris: 60 kr

1992:5, Rapport Vänner, besökare, kontaktombud - om frivilligorganisationernas insatser för äldre. 

Författare: Nieminen Kristofersson Tuija
Pris: 60 kr

1992:4, Rapport Hemtjänstens behovsbedömning

Författare: Grangården Jan, Westlund Peter
Pris: 60 kr

1992:3, Rapport  Att vara anhörigvårdare.

Författare: Mauritzon Gunborg
Pris: 60 kr

1992:1. Rapport Återfallet - En fallstudie.

Författare:  Westlund Peter, Lilja Thomas, Magnusson Eva
Pris: 60 kr

1991:7, Rapport Intagen ändå.

Utflyttade långtidsvårdade patienter inom psykiatrin.
Författare: Andersson Inger
Pris: 60 kr

1991:6, Rapport En svala gör ingen sommar.

Hemflyttning av familjehemsplacerade barn.
Författare: Ljunggren Gun
Pris: 60 kr

1991:5, Rapport 674 ärenden.

Med barn och ungdomar som klienter
Författare: Westlund Peter, Wik Lena, Lilja Thomas
Pris: 60 kr

1990:6, Rapport Att vara gammal och vårdas i hemmet.

Brukarundersökning I. Livssituationer och Insatser
Författare: Westlund Peter
Pris: 60 kr

1989:3, Rapport Hillerödsvägen 35

- Ett gruppboende för åldersdementa
Författare: Steneld Jerker
Pris: 60 kt

1989:1, Rapport Långsamt är vackert.

Demensvård i brytningstid
Författare: Westlund Peter, Steneld Jerker
Pris: 60 kr

Senast uppdaterad 2015-10-12 16:04:28 av Sverker Berggren