Rapporter 2017

Här kan du ladda ner rapporter som getts ut av Blekinge kompetenscentrum.

Rapport 2017:1 Levnadsberättelser i Blekinges särskilda boenden för äldre
© 2017 Författare och Blekinge kompetenscentrum
FÖRFATTARE: Mats Wennstig, Cecilia Fagerström
KOPIERINGSFÖRBUD

Läs rapporten här

Senast uppdaterad 2017-11-21 11:14:22