Populärutgåvor från 2011

2011:2, Förbättringsprogram äldre 2010-2011

Programrapport
Av: Blekinge kompetenscentrum och Planerings- och utvecklingsavdelningen (Landstinget Blekinge), Karlshamns kommun, Karlskrona kommun, Olofströms kommun, Ronneby kommun och Sölvesborgs kommun.

Under hösten 2010 inledde sju olika enheter från Blekinges fem kommuner och Landstinget Blekinge en gemensam förbättringsresa. Målet med denna var att öka graden av förbättringskunskap hos samtliga deltagare men också att skapa kreativa och påtagliga förbättringar för de patienter och brukare som är kunder i våra gemensamma processer och flöden.

Till utvecklingsprogrammet som benämndes Förbättringsprogram Äldre 2010-2011, inbjöds ett team från respektive kommun och två team från landstinget. Teamen innehöll personal aktiva i vård och omsorg av äldre och bestod av 5-8 personer av varierande yrkeskategorier. De olika teamen arbetade under programperioden med konkreta och vardagsnära förbättringsarbeten. Resultaten av dessa finns presenterade i denna rapport.

ISBN 978-91-86711-29-0 (tryck)
ISBN 978-91-86711-30-6 (pdf)

Läs "Förbättringsprogram äldre 2010-2011"

2011:1, Forskningsrapport 2010

Kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge
Produktion: Peter Anderberg, Kerstin Sernevi

Forskningsrapporten för 2010 har tagits fram för att visa upp den forskning som bedrivs av
medarbetare inom landstinget, men också för att öka intresset för forskning bland anställda inom Landstinget Blekinge.

ISBN 978-91-86711-25-2 (tryck)
ISBN 978-91-86711-26-9 (pdf)

Läs "Forskningsrapport 2010"

Senast uppdaterad 2015-10-13 08:42:33 av Sverker Berggren