Populärutgåvor från 2010

2010:1, Forskningsrapport 2009

- kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge

Av: Peter Anderberg, Solbritt Svensson, Blekinge kompetenscentrum
Forskningsrapport 2009 har tagits fram för att visa upp den forskning som bedrivs av medarbetare inom landstinget, men även för att öka intresset för forskning bland anställda inom Landstinget Blekinge.

ISBN 978-91-633-5660-5 (tryck)
ISBN 978-91-86711-00-9 (pdf)

Läs Forskningsrapport 2009

Senast uppdaterad 2015-10-13 08:42:39 av Sverker Berggren