Populärutgåvor från 2008

2008:3, Projektboken Kvinnors hälsa, 2008

Av: Blekinge kompetenscentrum, Landstinget Blekinge

"Alla människor har ett lika värde och samma rätt till en god hälsa. Därför har Landstinget Blekinge avsatt totalt sex miljoner kronor till förmån för kvinnors hälsa.

Satsningen har bland annat resulterat i att ett antal projekt har satts igång och genomförts. Projekten är sprungna ur verksamheten, och idéerna är hämtade från de medarbetare som varje dag möter patienterna ute i verkligheten och som därmed har störst kunskap om deras behov och problem. Det du nu håller i din hand är det samlade resultatet av våra ansträngningar. Här kan du läsa om alla de olika projekt som under tre år har bedrivits runt om i länet".

Läs projektboken Kvinnors hälsa 2008

2008:2, Forskningsrapport 2008

Av: Peter Anderberg, Solbritt Svensson, Blekinge kompetenscentrum

Forskningsrapport 2008 har tagits fram för att visa upp den forskning som bedrivs av medarbetare inom landstinget, men även för att öka intresset för forskning bland anställda inom Landstinget Blekinge.

ISBN 978-91-633-5659-9

Läs Forskningsrapport 2008

2008:1, Samtal om den goda demensvården

- En presentation av sju utvecklingsdagar i Blekinge
Av: Göran Holst, Mats Wennstig, Blekinge kompetenscentrum

Innehållet i denna skrift bygger framförallt på all den kunskap och erfarenhet som kom fram under sju utvecklingsdagar kring Blekinges demensvård. Vid utvecklingsdagarna deltog per-sonal som i sitt dagliga arbete finns nära personer med demens och ger stöd och hjälp i den dagliga omsorgen.

Läs samtal om den goda demensvården

Senast uppdaterad 2015-10-13 08:42:45 av Sverker Berggren