Populärutgåvor från 2007

2007:1, Forskningsrapport 2007

Av: Maria Olofsson, Solbritt Svensson, Blekinge kompetenscentrum
"Forskningsrapport 2007 har tagits fram för att visa upp den forskning som bedrivs av medarbetare inom landstinget, men även för att öka intresset för forskning bland anställda inom Landstinget Blekinge."

ISBN 978-91-633-3485-6

Läs Forskningsrapport 2007

Senast uppdaterad 2015-10-13 08:42:52 av Sverker Berggren