Film från olika projekt och aktiviteter

Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT inom vård och omsorg

Projektet ska påvisa kombinationen mellan sjukvårdens tillgänglighetsproblem, se möjligheterna med den nya infrastrukturen och arbeta för att vårdtjänster ska bli tillgängliga med hjälp av vardagsteknologi.

Läs mer och se film om Syster Gudruns Fullskalelabb här

Äldres Hälsa

Äldres Hälsa är ett samlingsnamn för ett antal projekt inom områdena rehabilitering, kost och nutrition, läkemedelsgenomgångar, förstärkt läkarmedverkan och kompletterande insatser inom primärvården och Blekingesjukhuset.

Läs mer och se film om Äldres Hälsa här

Liv i Livet

Liv i Livet är en aktivitet som vänder sig till dig som av någon anledning inte är aktiv i arbetslivet, kanske på grund av sjukdom eller arbetslöshet. Genom Liv i Livet får du motivation till en nystart och ett bättre liv.

Läs mer och se film om Liv i Livet här

Senast uppdaterad 2015-10-13 08:42:03 av Sverker Berggren