EBV-råd

EBV-rådet verkar för att ge bättre förutsättningar för kunskapsbaserad vård i Blekinge.

Man ska:

 • bidra till att legitimera och förankra förslag för att utveckla EBV-arbetet inom landstinget,
 • bedöma aktuella kunskapssammanställningar,
 • utgöra en kontrapunkt för förslag om viktig nyvunnen kunskap,
 • stimulera tillämpning av tillgänglig vetenskaplig kunskap av hög kvalitet,
 • bidra med nätverk för att EBV-verksamhet etableras inom landstinget och kommunerna,
 • stödja metodutveckling inom evidensbaserad medicin (EBM).

EBV-rådet sammanträder 3 gånger per år, sista måndagen i januari, maj och september. Man bedömer viktiga nypublicerade kunskapssammanställningar, t ex SBU-rapporter, vid varje möte. På detta sätt kan nyvunnen relevant kunskap bedömas inom 4 månader från publikationen.

EBV-rådet ska innehålla representanter för potentiella aktörer i EBV-arbetet. I dagsläget finns representanter inom:

 • Kommunerna i Blekinge
 • Läkemedelskommittén
 • Planeringsavdelningen
 • Primärvårdsförvaltningen
 • Psykiatriförvaltningen
 • Sjukhusförvaltningen
 • Tandvårdsförvaltningen
 • Blekinge kompetenscentrum

Senast uppdaterad 2017-01-18 11:13:26

Kontakt

Ulf Eriksson Samordnare för evidensbaserad vård, familjeläkare Blekinge kompetenscentrum 0455-73 54 54

Kontakta Blekinge kompetenscentrum

Postadress:
Landstingets kansli
Blekinge kompetenscentrum
371 81 Karlskrona

Besöksadress:
Blekinge kompetenscentrum
Vårdskolevägen 5
371 41 Karlskrona


Fax:
0455-73 78 30

E-post:
kompetenscentrum@ltblekinge.se