Evidensbaserad vård, EBV

Blekinge kompetenscentrum är en resurs för utvecklingen av evidensbaserad vård, EBV, en metodik där vårdinsatser ständigt värderas mot bästa tillgängliga kunskapsunderlag.

EBV-metodiken har flera olika perspektiv:

  • Ledningsperspektivet ger verksamhetschefer och andra med ledningsuppdrag en möjlighet att värdera kunskapsunderlag för att kunna prioritera bland planerade förändringar.
  • För den enskilde vårdgivaren är det en metod för professionell utveckling, fortbildning och att ständigt uppdatera sina kunskaper: metoden bygger på att väga samman bästa tillgängliga kunskap ur biomedicinsk forskning, sin egen kunskap och erfarenhet i frågan med patienternas förutsättning, situation och värderingar.
  • EBV ger även stöd för patientens perspektiv genom att försäkra sig om att man som patient eller anhörig får ta ställning till bästa möjliga vård, baserad på uppdaterad kunskap. Och i områden där man saknar kunskapsunderlag, görs man medveten om detta och förutsättningarna i dessa fall.

Senast uppdaterad 2017-01-09 09:05:43 av Sverker Berggren