Spridning av kunskap

Blekinge kompetenscentrum är en resurs för utvecklingen av evidensbaserad vård.

Vi erbjuder kurser i forskningsmetodik, etik och välbefinnande, samt handleder studenter och vårdpersonal som forskat i hälsorelaterade frågor som utvecklas till applicerbar klinisk- och hälsoarbete.

Centrumet producerar varje år en serie "open access" skrifter, rapporter, uppsatser, och både vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, samt pressmedelanden.

Senast uppdaterad 2017-01-09 09:05:43 av Sverker Berggren