Europeiska Socialfonden - Välbefinnande för nyanlända

Akademiker med utländsk bakgrund utbildas till välbefinnandecoacher. De ska sedan hjälpa nyanlända som står långt från arbetsmarknaden till bättre hälsa och bättre förutsättningar att få ett arbete. Metoden är ett nytt sätt att arbeta som kan bli en modell för framtidens hälsoförebyggande arbete.

Metoden, som är utvecklad i USA, är baserad på 25 års forskning om vad som är viktigt för att öka människors välbefinnande både fysiskt, psykiskt och socialt. Den hjälper individen att hantera stress och utmaningar i livet genom att stärka dennes egna resurser.

Nu utbildas 16 akademiker med utländsk bakgrund i de olika verktygen, för att sedan kunna hjälpa andra. Det är till exempel socionomer, ekonomer och ingenjörer som talar flera olika språk.

- För dem blir det ett nytt sätt att använda de kunskaper som de redan har, samtidigt som det också för dem är en väg till arbete och integration, berättar Mia Gustavsson som är projektledare på Blekinge kompetenscentrum.

Stödja nyanlända

Utbildningen till välbefinnandecoach pågår under ett år och avslutas hösten 2018. Därefter börjar de coacha sina första klienter. De jobbar personcentrerat vilket innebär att klientens upplevelse och behov är centrala för vad som görs, målet är att denne själv ska kunna ta hand om sin hälsa och sitt liv. De som kan få hjälp av en välbefinnandecoach är nyanlända till Sverige som står långt från arbetsmarknaden och är inskrivna på arbetsförmedlingen.

- Det är människor med en förhöjd sårbarhet som behöver stöd för att förbättra sin hälsa och sina möjligheter att hantera tillvaron, förklarar Mia Gustavsson.

Projektet räknar med att kunna ge 150 nyanlända stöd av en välbefinnandecoach fram till sommaren 2019. Men man planerar redan nu för fler utbildningstillfällen för blivande välbefinnandecoacher så att fler kan få tillgång till det här stödet i framtiden.

- Det här kan bli en modell för hälsoförebyggande arbete i framtiden. Det är knutet till ett forskningsprojekt och vi hoppas kunna sprida metoden till övriga Sverige, säger Kristian Molander Söderholm som är forskningsledare på Blekinge kompetenscentrum.

Projektet drivs med stöd av Europeiska socialfonden och i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Karlskrona Integrationscentrum, Litorina Folkhögskola och Studieförbundet Vuxenskolan.

Senast uppdaterad 2017-12-18 11:50:15