Pågående och planerade studier med SNAC-medverkan

Pågående forskningsarbete i manuskript

Titel: Horizontal and vertical targeting - a population-based comparison of coverage in age care between urban and rural areas. 
Författare: Lagergren M., Fagerström C., Sjölund B-M., Berglund J., Nordell E., Fratiglioni L., Wimo A. & Elmståhl S. 
Submitted:

Titel: Loneliness among older people. Results from the Swedish National study of Aging and Care - Blekinge
Författare: Taube E, Kristensson J, Midlöv P, Holst G, Jakobsson U.
Submitted: November 2011

TitelHorizontal and vertical targeting - a population-based comparison between users and nonusers of public long-term case of older persons.
Författare: Lagergren M, Sjölund B-M, Fagerström C, Berglund J, Nordell E, Fratiglioni L, Wimo A, Elmestål S.
Submitted: Maj 2011

TitelInformal and formal care among older people in relation to cognitiv impairment - a population-based study from the SNAC- project.
Författare: Wimo A, Elmestål S, Fratiglioni L, Berglund J, Lagergren M.
Submitted:

Titel: Prevalence and predictors of falls and dizziness in people aged 60 years and older.
Författare: Olsson-Möller u, Midlöv P, Kristensson J,Berglund J, Jakobsson U. Submitted: November 2011

Titel: Pain among elderly with a gender perspective: Findings from the SNAC-study
Författare: Lena Sandin Wranker L., Rennemark M., Berglund J.
Submitted: November 2010

Titel: Relation between pain and QoL among older adults influenced by biological, psychosocial and social factors.
Författare: Lena Sandin Wranker L., Rennemark M., Berglund J.
Submitted:

TitelXerostomia among older people with regard to age, gender and drug treatment
Författare: Johansson S, Berglund J, Renvert S

TitelLivstillfredsställelse, vårdkonsumtion och hälsa.
Författare: Sandberg M, Fagerström C m. fl

TitelFactors associated with change in Internet useage of the Swedish older adult between 2004-2010.
Författare: Berner J, Rennemark M, Berglund J, Jogreus C.

Titel: Impact of psyical activity on sleep difficulties among elderly people in Sweden.
Författare: Hellström A, Hellström P, Willman A, Fagerström C
Submitted: Januari 2012

TitelAssociations between disabling pain in younger elderly and physical loads through life. Cross sectional analysis from baseline examination in a longitudinal study.
Författare: Lilje T, Anderberg P, Skillgate E, Berglund J

Forskningsprojekt under arbete inom SNAC

Titel: Konfidens och minnesforskning
Medverkande: Mats Dahl, Carl Martin Allwood, Bo Hagberg, Mikael Rennemark, Johan Berglund

Titel: Förmaksflimmer och mortalitet
Medverkande: Berglund J, Wimo A, Elmeståhl S, Marangoni A, Fratiglioni L, m. fl

TitelTandhälsa och allmän hälsa hos äldre.
Medverkande: Stefan Renvert, Johan Berglund, Rutger Persson

Titel: Fysisk aktivitet - livskvalitet - vårdkonsumtion - livslängd
Medverkande: Mikael Rennemark, Johan Berglund, Magnus Lindwall m.fl

Titel: Gastro- eosofagal refluxsjukdom hos äldre
Medverkande: Henrik Forsell, Johan Berglund, Stefan Renvert

Titel: Mobil telemedicinsk långtidsregistrering av EKG - hjärtdiagnostik på distans
Medverkande: Johan Berglund

Titel: Utveckling av programvara "OMX-soft" för röntgenbildsanalys
Medverkande: Johan Berglund, Stefan Renvert, Rutger Persson m.fl

TitelPrediktion av risk för sjukhusinläggning - datamining.
Medverkande: Johan Berglund, Niklas Lavesson, Paul Davidsson

Titel: Intelligenta sensornätverk för medicinsk datainsamling
Medverkande: Johan Berglund, Jörgen Nordberg

TitelVårdlogistik med hjälp av optimering och simulering.
Medverkande: Johan Berglund, Marie Persson, Paul Davidsson, Jan Persson, m.fl

Titel: Admire Identifikation av multisjuklighet
Medverkande: Niklas Lavesson, Johan Berglund, Claes Jogreus

Övriga projekt under arbete inom SNAC

Rapport: Tand- och munhälsa (baseline och återundersökning 6 år senare) 
Medverkande: Pia Gunnarsson, Jan Resebo

Rapport"P- delen" (baseline och återundersökning 6 år senare).
Medverkande: Pia Gunnarsson, Jan Resebo

Rapport:Överlevnad/vårdkonsumtion.
Medverkande: Pia Gunnarsson, Jan Resebo

Senast uppdaterad 2016-10-14 15:38:42 av Ulrika Isaksson

Kontakt

Johan Berglund Verksamhetsansvarig SNAC, professor Blekinge kompetenscentrum 0455-73 78 08