Klara Livet

Klara Livet är ett projekt som startades i februari 2011 - en social innovation i form av en modell för aktiv rehabilitering av individer som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av sin hälsa. Den individuella insatsen har varit ett kursmoment under 22 veckor på länets folkhögskolor.

Under 2014 har Landstinget Blekinge drivit åtta egenfinansierade Klara Livet-kurser i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby. Arbete pågår för att finna finansiering för ytterligare kurser 2015.

Klara Livet startade som ett samarbetsprojekt mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet i Blekinge, Coompanion i Blekinge samt Karlskrona respektive Karlshamns kommuner. Senare kom Bromölla kommun också med. 

Projektet syftade till att ta fram och prova en ny modell för aktiv rehabilitering med arbetsförberedande insatser som leder till sysselsättning. Projektets syfte var att minska sjukskrivningar, minska patienttrycket i sjukvården, stärka kvinnors upplevda hälsa i Blekinge och utveckla pedagogiken inom modern patientutbildning.

Målgrupp är individer bosatta i Blekinge samt Bromölla kommun, som på grund av ohälsa riskerar ett permanent utanförskap

Programmet har under perioden 2011-2013 bedrivits i 20 stycken 22-veckorskurser i samarbete med länets folkhögskolor.

Projektdeltagarna har efter insatsen ha närmat sig arbetslivet och en egen försörjning genom utbildningsinsatserna i kombination med praktik i befintliga företag och/eller via inkubatorverksamhet med mål att främja intresset för ett socialt eller kooperativt företagande.

Insatser har kunnat göras för 285 personer. Efter kurserna har genomförts har 44% av de som svarat på enkätundersökningar om sysselsättning efter kursen  fått jobb, börjat studera eller praktisera.

Utvärderingarna har visat att signifikanta förbättringar i bland annat självförtroende, självkänsla och psykisk hälsa.

Under förlängningsperioden mellan 2013-09-01 till 2014-08-31 har projektet arbetat med:

  • att hitta vägar att implementera konceptet
  • förberedelse att starta en försöksverksamhet till ett socialt företag
  • bedriva en Klara Livet kurs för unga från psykiatrin
  • metodutveckla Klara Livet
  • sprida och påverka
  • göra en hälso-/samhällsekonomisk utvärdering.

Målet under förlängningen är att utveckla, kommersialisera och sprida Klara Livet som en social innovation med syfte att bidra till lokal utveckling, ny välfärdslösning och fler arbetstillfällen för personer som har svårt att på grund av sin hälsa komma in på arbetsmarknaden.

Klara Livets konceptinnehåll och metodik är i sin form unikt och erbjuder ett flexibelt program, som kan anpassas väl till målgruppens behov på individnivå. Projektet vilar på en stor kunskaps- och kompetensbas i hur man genom att bland annat bearbeta deltagarnas motivation på ett effektivt sätt kan stödja dem i sin process att närma sig arbetsmarknaden.

Fortsättning och fördjupning har gjorts inom det transnationella samarbetet med bland annat projektet Mood For Work i Finland. Vi har deltagit i både planeringen och konferensen i ENOPE-nätverket. Dessutom har vi försökt driva utvecklingen av ett nytt Nordiskt Nätverk för Patient Empowerment, i samarbete med våra grannländer.

Total budgetomslutning: 37 594 599 kronor

Bidrag: maximalt 16 634 127 kronor i bidrag från Europeiska socialfonden, ESF och 6 686 525 kronor  från Samordningsförbundet i Blekinge. Landstingets FINSAM-satsning kommer genom projektet tillbaka till landstinget.

Landstingets roll och åtagande: projektägare och stödmottagare med ansvar för projektets ledning och redovisning gentemot Europeiska Socialfondens projektkontor.

Projektperiod: februari 2011 till augusti 2014.

Projektägare: Blekinge kompetenscentrum.

Projektomslutning: 37,6 miljoner SEK

Mer information om Klara Livet

Samarbetspartners

Senast uppdaterad 2018-12-05 16:25:46 av Malin Bodenholm

Kontakt

Lena Wikström Projektledare Blekinge kompetenscentrum 0734-47 12 68