Karl-Oskar och Kristina - ett jämställdhetsprojekt

Syftet med projektet var att skapa en jämställd och dynamisk arbetsplats, där både män och kvinnor trivs och utvecklas för en hållbar utveckling samt att ändra på fördomar och skapa förståelse mellan individer och grupper av människor. Jämställdhetsarbetet skulle integreras i det dagliga arbetet. Vi arbetarde aktivt med fokus på mångfald.

Projektet tog fram verktyg för jämställdhetsarbetet som sedan kan användas av andra kvinnodominerade och mansdominerade arbetsplatser inom vården. Vi använde oss målmedvetet av kommunikation som verktyg.

Karl-Oskar och Kristina var ett jämställdhetsprojekt som påbörjades februari 2005 och avslutades vid årsskiftet 2007/2008. Det finansierades med pengar från Europeiska socialfonden, växtkraft mål 3, totalt cirka 2,5 miljoner kronor.

Projektet har bedrivits på följande avdelningar vid Blekingesjukhuset i Karlshamn:

  • ambulansavdelningen
  • akutmottagningen
  • intensivvårdsavdelningen
  • operationsavdelningen.

Mellan januari 2007 till och med sista december 2007 har även projektet bedrivits på Blekingesjukhusets röntgenklinik.
Projektet innefattar alla anställda, oavsett yrkeskategori, på ovannämnda avdelningar och klinik, totalt cirka 280 medarbetare.
På alla avdelningar förutom ambulansavdelningen är det kvinnodominans.

Senast uppdaterad 2016-02-01 11:27:56 av Sverker Berggren

Kontakt

Katarina Sulasalmi Projektledare Blekinge kompetenscentrum 0455-73 78 33 och 0734-47 19 76