KIVO - utbildning och kompetensutveckling

Dagens snabba kunskapsutveckling inom vård och omsorg utmanar och ställer krav. Våra utbildningar ger dig möjlighet att på ett smidigt sätt ta del av ny kunskap och höja din kompetens.

För att möta de förändringar som vård och omsorg står inför satsar Landstinget Blekinge, Hälsohuset för alla och Karlskrona kommun på att utbilda och stärka kompetensen hos personal som arbetar med personer som är 65 år och äldre.

Utgår från verksamhetens önskemål

Projektet KIVO, Kompetens I Vård och Omsorg, arbetar med att ge bättre möjligheter till kompetensutveckling inom områden där det finns behov av det. Med högre kompetens kan vi arbeta mer förebyggande och skapa större förståelse för både varandras arbete och för vår egen roll i hela vård- och omsorgskedjan.

Flexibelt och anpassat till det dagliga arbetet

KIVO erbjuder traditionella utbildningar i form av föreläsningar, möten och rollspelsövningar men till stor del är våra utbildningar webbaserade med inslag av bland annat filmer, kunskapstester och certifieringar.
Utbildningsmaterialet tar vi fram tillsammans med lokal personal med särskild expertkompetens inom vård och omsorg - på så sätt delar vi med oss av värdefull kunskap till varandra. Vi vänder oss främst till avdelningar och arbetsplatser men även till enskilda medarbetare.

Fördelar med webbaserade och digitala utbildningar

• Ökad tillgänglighet. Utbildningarna är inte beroende av tid och rum utan personalen kan gå utbildningar när det passar dem bäst.
• Hela personalstyrkan kan gå samma utbildning vilket underlättar det dagliga arbetet, höjer kvaliteten på vården och omsorgen och skapar patientsäkerhet.
• Effektivt — sparar både tid och pengar. En timmes traditionell föreläsning motsvarar cirka 20 minuter webbaserad utbildning.
• Bättre kontroll och effektivare spridning av kunskap.
• Våra utbildningar kommer att finnas i en gemensam kurskatalog på nätet för att underlätta och skapa bättre samarbete mellan kommun, landsting och andra aktörer inom vård och omsorg.

Om KIVO

KIVO står för Kompetens I Vård och Omsorg och är ett samarbetsprojekt mellan Landstinget Blekinge, Karlskrona kommun och Hälsohuset för alla. Projektet är en del i en större satsning i utvecklingen av vården och omsorgen av äldre och finansieras med stöd av Europeiska socialfonden. Projektet pågår 2011-2013.

Många möjligheter till kunskap

Vill du veta mer om vad vi har att erbjuda eller har idéer och önskemål om utbildningar och kompetensutveckling på din arbetsplats kontakta oss gärna.

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Senast uppdaterad 2016-02-01 11:32:20 av Sverker Berggren