Framtidens lärande

Projekt Framtidens Lärande: delprojekt "Vårdens tysta kunskap - med inriktning på arbetsterapeuternas yrkesroll" Framtidens Lärande är ett 3-årigt (2010-2013) EU-projekt där Landstinget Blekinge, Region Skåne, Neurologen i Lund, Labmedicin i Skåne, Hälsingborgs stad samt Malmö högskola deltar. Region Skåne är projektägare genom Media Evolution i Malmö.

Mål och syfte

Det övergripande syftet är att möjliggöra lättillgänglig kompetensutveckling via sociala medier. Vi behöver idag använda resurser på ett ekonomiskt, flexibelt och innovativt sätt genom att utveckla funktion och användande av ny teknik vid inlärning och utbildning.

Målet är att det ska finnas en metod och en digital plattform som kan användas för kunskaps- och erfarenhetsdelning, utbildning av studenter, vid teambildning, nyrekrytering m.m. Ett annat syfte är att man som medarbetare ska få möjlighet att testa samt lära sig använda ny teknik och nya metoder i sitt vardagsarbete. Framförallt kan utbytet mellan neurologen i Lund och Landstinget Blekinge utvecklas till god nytta för patienter och medarbetare. Men även idéer och metoder inom övriga projekt kommer att vara användbara. Landstinget Blekinges och en del av neurologens i Lund inriktning handlar om bemötande-situationer mellan behandlare och patient.

Belysa arbetsterapeutens funktion

I Blekinge har inriktningen varit att belysa arbetsterapeutens unika funktion i samspelet mellan behandlare, patient och samhälle. Detta har gestaltats genom personliga berättelser i ljud och bild som återspeglar situationer och möten mellan arbetsterapeut och patient. Berättelserna är mellan 3 och 7 minuter långa. Ulrika Ingstorp, habiliteringskliniken, Inga-Marie Helmert, rehabkliniken BLS Karlshamn samt Kent Bjernehed, primärvården i Karlshamn har producerat de första berättelserna i projektet. Fler berättelser kommer framöver.

Neurologen i Lund har lagt in några berättelser som handlar om olika situationer som kan uppstå vid t.ex. information till patienter och situationer som kunde hanterats på ett bättre sätt. Det är viktigt att tänka på att berättelserna inte utger sig för att vara professionellt gjorda utan vill även visa att man inte måste vara filmregissör för att berätta med ord och bild. Vi vill visa att det är en tillgänglig och användbar metod för vem som helst. Enkel utrustning i form av digitalkamera, digital ljudinspelare samt PC med programmet Movie Maker har använts. Malmö högskola har bistått med praktisk handledning. Metoden kan naturligtvis även användas i patientarbetet som en möjlighet för patienten själv att berätta om sina upplevelser. Bilderna kan vara symboliska för att illustrera t.ex. en känsla.

Vidareutvecklat projektet

Projektet har nu vidareutvecklats: Arbetsterapeuterna på rehabiliteringskliniken ska testa användbarheten och nyttan med att använda Smartphones som arbetsverktyg. Syftet är att se hur mobil teknik kan integreras och implementeras inom en verksamhet i Landstinget Blekinge som verktyg i eget arbete respektive som stöd och hjälpmedel för patienter.

Senast uppdaterad 2016-02-01 11:37:50 av Sverker Berggren

Kontakt

Karin Chamoun FoU-strateg Blekinge kompetenscentrum 0455-73 78 29
Marie Kullving Utbildningssamordnare Blekinge kompetenscentrum 0455-73 78 06
Ylva Hasuum Projektkoordinator för Att leva ett friskare liv och Liv i livet Blekinge kompetenscentrum 0455-73 54 14