Centrum för telemedicin

Framtidens hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Genom att utveckla olika former av e-hälsa och telemedicin kan vi hitta nya lösningar som ger god och effektiv vård.

Slutkonferens för projektet

Den 18 september hölls slutkonferns för projektet Centrum för telemedicin.

Se inspelning från slutkonferensen. Du kan läsa mer om projektet på denna sida. 

Telemedicin minskar avstånden

Projektet Centrum för TeleMedicin arbetar med att hitta nya lösningar och utveckla olika tjänster på distans inom hälso- och sjukvården. Med ett ökat antal patienter, ökad konsumtion av vård och ökade krav från medborgarna måste allt fler dela på samhällets vårdresurser. Med hjälp av vardagsteknologi och andra IT-lösningar är syftet att erbjuda alla i Blekinge en god och jämlikt fördelad vård och omsorg — oavsett var man bor i länet. Det kan handla om teknik som redan finns men som kan användas på ett nytt sätt eller om att ta fram nya innovativa lösningar.

Fördelar och vinster

Som ett komplement till det personliga mötet och det vårdutbud som finns i dag har utvecklingen av e-hälsa och telemedicin flera fördelar:

  • förbättrad tillgänglighet
  • kortare vårdköer
  • god och jämnt fördelad vård
  • ökad patientsäkerhet
  • vårdens resurser används på bästa möjliga sätt
  • ökad produktivitet
  • mindre miljöpåverkan
  • förbättrad tillgång på specialistvård.

Pilotprojekt pågår 

För att utveckla olika telemedicinska tjänster har flera pilotprojekt startat med inriktning på videokommunikation 2.0, vård i hemmet, patologidiagnostik på distans och innovationsupphandling.

Tester av röststyrd digital dokumentation och digitala pennor som kan kopplas direkt till landstingets journalsystem, vilket sparar tid och minimerar risken för feldokumentation. Andra exempel på tekniska lösningar är provtagning och rapportering av olika värden via webben där både personal och patienter kan följa sina egna värden. Det kommer även att testas en hel del videokommunikation som till exempel uppföljning av sårpatienter via videokommunikation och vårdcentral mot personal på särskilda boende. I första hand testas videokommunikation mellan olika typer av personalkategorier men förhoppning finns om att även koppla in patienter i videomötet. Flera olika verksamheter i landstinget är involverade i testerna.

Målet är också att utveckla digitaliseringen av patologin. Tanken är att prover ska scannas in och skickas via en säker webbtjänst vilket gör det möjligt för experter inom området att granska och diagnosticera prover oavsett var de befinner sig i världen. 
 
I projektet ser man även över hur man kan förbättra upphandling av informations- och kommunikationsteknologi, (ITK) inom offentlig verksamhet.

Framtida möjligheter

I Blekinge finns det bra förutsättningar att samla olika aktörer för att testa, utveckla och utbyta erfarenheter av produkter och tjänster inom telemedicin. En framtida möjlighet är att etablera ett e-hälsocentrum i Blekinge för samordning av länets e-hälsoprojekt och att utbildningar inom e-hälsa får en framträdande roll i länet. Projektet ska även stimulera utveckling inom telekombranschen med inriktning på e- hälsa.

Om Centrum för TeleMedicin

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Telecom City och Region Blekinge. Centrum för TeleMedicin får ekonomiskt stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2010-2012.

Senast uppdaterad 2016-02-01 11:31:44 av Sverker Berggren

Kontakt

Katarina Sulasalmi Projektledare Blekinge kompetenscentrum 0455-73 78 33 och 0734-47 19 76