Att leva ett friskare liv – tankens kraft och användandet av den

Utbildningen vänder sig till personer som har en eller flera långvariga sjukdomar eller funktionshinder. Men också närstående har glädje av att delta i programmet för att orka med sin situation bättre.

Att leva ett friskare liv är en svensk version av det amerikanska programmet Chronic Disease Self-Management Program (CDSMP), som utvecklats vid Stanford Patient Education Center, Stanford University.

Det bygger på kognitiv inlärningspsykologi och har utvecklats efter flera års erfarenhet av sjukdomsspecifika utbildningar för personer med långvariga sjukdomar.

Syftet med kursen är att ge inspiration till att tackla de bekymmer och problem som följer med långvarig sjukdom, så att den som är drabbad får ut mer av vardagen.

- Kursen har vid olika vetenskapliga studier visat sig ha varaktigt positiva effekter på upplevd hälsa och hantering av symtom, säger Birgitta Lundberg, ansvarig för programmet.

Följande principer ligger till grund för utbildningen:

  • Människor med långvarig sjukdom måste inte bara ta hand om sjukdomen, utan också hantera den inverkan den har på livet och känslorna.
  • När människor med långvarig sjukdom får en detaljerad ledarhandbok kan de undervisa i kursen minst lika effektivt som hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Den metod som används är minst lika viktig som de ämnen som tas upp.

Patientutbildningen uppmuntrar till stor deltagaraktivitet och betonar sätt som hjälper deltagarna att öka sin tilltro på den egna förmågan att klara av sitt tillstånd och de problem som uppstår på grund av det.

Genom att vidga och förändra deltagarnas syn på orsaker till symtom blir antalet tänkbara lösningar fler. Man stimuleras att prova nya metoder att hantera symtom och bryta symtomcirkeln.

Kurserna bedrivs fortlöpande runt om i Blekinge med träffar en gång i veckan under sex veckor, två och en halv timme varje gång. Arbetsmetoden växlar mellan miniföredrag av ledarna, gruppdiskussioner, avslappningsövningar och individuellt arbete.

Ledarna har erfarenhet av långvarig sjukdom. De vet hur det känns när sjukdom begränsar vardagen. Dessutom har de gått en särskild utbildning och håller kurserna med hjälp av en detaljerad handbok som säkrar innehåll och kvalitet.

Senast uppdaterad 2017-01-11 13:46:32

Kontakt

Lena Wikström Projektledare Blekinge kompetenscentrum 0734-47 12 68

Kontakta projektet

Telefon:
0455-73 55 91

E-post:
attlevaettfriskareliv@ltblekinge.se