Aktuella externa forskningsstipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier inom olika områden

Ledigkungörelse doktorand 2019 slutlig 2018-03-26 Södra sjukvreg.pdfUtlysning av Forter

Här kan du läsa mer

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

Familjen Kamprad stiftelse Enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården

Familjen Kamprads stiftelse efterfrågar samarbetsprojekt mellan olika företrädare för hälso- och sjukvårdens olika huvudmän, patientintressen och akademin och som kräver tid för uppbyggnad. Målet är att stödja projekt som antar utmaningen att säkerställa kontinuitet och kvalitet i vårdprocesser för patienter med mångsjuklighet, komplexa sjukdomsbilder och olika vårdbehov.nsökan 2019

 http://familjenkampradsstiftelse.se/enklare-och-battre-losningar-for-komplexa-problem-i-sjukvarden/

AFA Försäkring

Arbetsmarknadens parter finansierar årligen forskning inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor. Ett exempel på det är AFA Försäkrings post doc-stöd. 2018 utlyser vi stödet för studier och forskning inom området arbetsmiljö.

AFA Försäkring utlyser nu ett post doc-stöd på 2 miljoner kronor inom arbetsmiljöområdet. Vi ville ge personer som är i början av sin forskarkarriär ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning. Genom vårt stöd kan forskare fördjupa sin kompetens och skapa nätverk som kan vara av betydelse i den fortsatta karriären.

Vi är angelägna om att den forskning vi finansierar ska komma våra målgrupper till nytta och prioriterar därför ansökningar från sökande som har ett tydligt tillämpningsperspektiv i sin forskning.

Ansökan ska vara inkommen senast 21 juni 2018 kl. 24:00. För sent inkomna ansökningar behandlas ej.. 

>> Läs mer om post doc-stödet här

Demensfondens forskningsstipendier 

Fonden delar ut stipendier en gång om året för medicinsk forskning, omvårdnadsforskning, utveckling av stöd till demenssjuka och deras anhöriga samt information. 
Demensförbundet

 Regionalt forskningsstöd avseende doktorandanslag 2019 och projektanslag 2019 och 2020

 Från och med 2018-04-26 är det möjligt att söka doktorandanslag för år 2019 och projektanslag för åren 2019 och 2020. Ledigkungörelser bifogas. I ledigkungörelser för Region Skåne bifogas bilaga om driftmedel

 ledigkungorelse_doktorand2019_inkl driftmedel Reg Skåne.pdf

 Ledigkungörelse doktorand 2019 slutlig 2018-03-26 Södra sjukvreg.pdf

Ledigkungörelse projekt 2019-2020 Södra sjukvregionen.pdf

Ledigkungörelse projektanslag 2019-2020 inkl driftsmedel Reg Skåne.pdf

 Sista ansökningsdag är 2018-06-04 kl 24.00.

110 miljoner till nya satsningar från Formas
Formas lanserar nya och utökade möjligheter till finansiering av hållbarhetsrelaterade projekt inom forskning, kommunikation och innovation. Under 2018 handlar det om 110 miljoner kronor fördelade på olika områden. Pengarna riktar sig främst till forskningsutövare, men även andra aktörer kan söka bidrag i två av utlysningarna.
Läs mer

Senast uppdaterad 2018-05-22 08:50:08