Adjungerade forskare

En adjungerad forskare vid Blekinge kompetenscentrum har sin anställning och verksamhet utanför Landstinget Blekinge och kan arbeta med data och studier inom vår verksamhet.

Adjungerande Forskare

C. Robert Cloninger

Titel: Professor i Psykiatri, Psykologi och genetik Anknytning: Washington University School of Medicine in St. Louis, USA

Erica Schütz

Titel: Fil. Dr. i Psykologi, lektor Anknytning: Linnéuniversitetet

Kevin M. Cloninger

Titel: Fil. Dr. i pedagogik  Anknytning: Anthropedia Foundation, USA

Alinda Muszynski

Titel: Certifierad välbefinnande coach  Anknytning: Anthropedia Foundation, USA

Sara Eriksén

Titel: Professorn emerita inom mHälsa Anknytning: Blekinge tekniska högskola

Nilou Jalali-Moghadam

Titel: Leg. Psykologi inom barn och ungdomar  Anknytning: Østfold Hospital Trust, Norge

Nobuhiko Kijima

Titel: Fil. Dr. i Psykologi                                                                Anknytning: Psychological Laboratory, Keio University, Japan

Senast uppdaterad 2018-11-09 15:51:26