Vetenskapliga rådets anslag för forskningsarbete

Landstinget Blekinge har för år 2019 avsatt 3,6 miljoner kronor för forskningsarbete inom hälso-, sjuk- och tandvårdsområdet. De avsatta medlen skall i första hand användas för att stimulera till kliniskt forskningsarbete för personal inom Landstinget Blekinge.

Information till dig som är intresserad av att söka forskningsmedel från Landstinget Blekinges anslag till Vetenskapliga rådet 2019. Länk till ansökningsportalen finns i utlysningsdokumentet nedan.

Vem kan söka?

Den som är anställd inom Landstinget Blekinge eller verksamheter inom Hälsoval Blekinge och som lägst har magisterexamen, eller motsvarande. Ansökningarna ska ha forskningsinriktning, det vill säga att ny kunskap eftersöks med hjälp av vetenskapliga metoder.

Huvudansökan är den 10 september 2018, med beslut 10 oktober 2018.
Vid huvudansökningstillfället i september kan följande forskningsmedel sökas:

  • medel i samband med doktorandstudier
  • disputerade forskare kan ansöka om projektmedel, t ex som delfinansiering av projekt.

Ansökningar till mindre forskningsprojekt

Löpande under året finns möjlighet att ansöka om forskningsmedel för mindre, avgränsade projekt. Det är Vetenskapliga Rådets arbetsutskott som beslutar om dem. Ansökan ska vara inne senast en vecka före beslutsmötet. Under 2018 sker mötena 12/3, 9/4, 7/5, 4/6, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12 Ansökningsblanketten för mindre projekt finns bland dokumenten nedan.

Landstingets forskningsmedel till Vetenskapliga Rådet, ska i första hand användas för att stimulera till kliniskt forskningsarbete. Landstinget prioriterar forskning inom följande områden:

  • jämlik hälsa
  • Åldrandets hälsa och ohälsa
  • Hälsofrämjande insatser för att öka individens hälsa och förbättra folkhälsan
  • Personcentrerad vård

Även andra diagnosområden och prioriterade områden kan stödjas, till exempel övrigt folkhälsoarbete.

Utlysningsdokument samt ansökningsblanketter

Läs igenom utlysningsdokumentet innan du gör din ansökan, så du ser vilka krav som måste uppfyllas för att du ska kunna beviljas forskningsmedel.
Utlysningsdokumentet och de särskilda ansökningsblanketter som ska användas finns nedan. Här finns också blanketter för slutredovisning, doktoranduppföljning och omfördelning.

Kontaktpersoner

Vid forskningsfrågor kontakta Danilo Garcia 0734-47 12 53 och för administrativa frågor Pia Gunnarsson pia.gunnarsson@ltblekinge.se 0734-47 12 82

Senast uppdaterad 2018-07-09 10:09:46 av Malin Bodenholm

Kontakta Blekinge kompetenscentrum

Postadress:
Landstingets kansli
Blekinge kompetenscentrum
371 81 Karlskrona

Besöksadress:
Blekinge kompetenscentrum
Vårdskolevägen 5
371 41 Karlskrona


Fax:
0455-73 78 30

E-post:
kompetenscentrum@ltblekinge.se