Ulrika Harris

Ulrika Harris
Forsknings- och utvecklingsstrateg (FoU-strateg) på Blekinge kompetenscentrum.

 

Jag arbetar som FoU-strateg inom området psykiatri och psykisk hälsa. De senaste åren har jag arbetat i projektet Kultur och Hälsa, där personer med psykiska funktionsnedsättningar erbjudits återhämtning genom gruppaktiviteter på teman kultur, natur, kost och motion. Projektet finansierades av FINSAM och har varit ett samarbete mellan psykiatriska mellanvården, kommunernas socialpsykiatri, Blekinge läns bildningsförbund och Region Blekinge. Projektet avslutades i december 2015 och slutrapporten finns att hämta under: http://ltblekinge.se/Forskning-och-utveckling/Blekinge-kompetenscentrum/Publikationer/Rapporter/

Jag har även arbetat i studien "Pengar, vänner och psykiska problem", där brukare i socialpsykiatrin i Karlskrona erbjöds 500 kr i månaden under nio månader för att se om detta kunde ha någon effekt på deras psykiska hälsa. Slutrapport finns under publikationer.

Jag har tidigare gjort utvärderingar inom skilda områden, som till exempel vårdplaneringar, familjehem, samverkansprojekt och palliativ vård och omsorg. Inom FoU-verksamheten har jag även skrivit två rapporter om boende för äldre och personer med olika funktionsnedsättningar. Dessa finns också att hitta under publikationer.

Jag har studerat och arbetat i Nya Zeeland i sex år, där jag studerade teologi och historia vid University of Otago. I fem år arbetade jag för Presbyterian Support Otago, en ideell social service-organisation som har äldreboenden, hemtjänst, budgetrådgivning, mentorprogram för ungdomar och mycket mera i sin verksamhet. Där arbetade jag med forskning och utveckling relaterade till inkomst, hälsa och boende för individer och familjer med låga inkomster och generellt sämre levnadsförhållanden. Arbetet resulterade bland annat i följande rapporter:
https://otago.ps.org.nz/housing
https://otago.ps.org.nz/sites/all/files/u14/WITH_MY_BOOTS_ON.pdf

I grunden har jag en examen i teologi från Lunds universitet. Jag har även läst enstaka kurser i statistik, statsvetenskap, nationalekonomi, historia och skapande svenska.

 

Senast uppdaterad 2016-02-01 11:04:40 av Sverker Berggren