Patricia Rosenberg

Projektassistent och välbefinnande coach

Hej, mitt namn är Patricia Rosenberg och jag arbetar som välbefinnande-coach, jag är kurskoordinator för utbildningen Well-Being Training Coach Program som är en del av olika projekt på Blekinge kompetenscentrum samt genomför tolkningar i personlighethetstestet Temperament and Character Inventory utvecklat av Dr. Robert C. Cloninger. Min tidigare arbetsbakgrund ligger inom skolvärlden, där jag arbetade som gymnasielärare i svenska, religion och psykologi i 12 år.

Senast uppdaterad 2018-03-08 08:44:32