Nina Åkesson

Distriktssköterska. Fil.Mag.

Distriktssköterska på Sårcentrum, en primärvårdsansluten, länstäckande sårmottagning i Landstinget Blekinge, där personal med särskilda kunskaper i ämnet sårläkning arbetar. Utöver det kliniska patientarbetet arbetar verksamheten även med utbildningsfrågor och klinisk patientnära forskning.

Registerhållare för Kvalitetsregistret RiksSår. Huvudansvarig för registret, ingår även i Senior Alerts styrgrupp. Samverkar med vårdutvecklare, utvecklingsledare, högskolor, vård- och omsorgsenheter i diverse registerfrågor.

Projekthandledare för SKL:s förbättringsprojekt "Genombrottsprojektet 2012" med ledning och coachning av tre deltagande team med hjälp av genombrottsmetoden.

Föreläsare i sårbehandling för specialistsjuksköterskor på Blekinge Tekniska Högskola och vid Högskolan, Kristianstad. Utbildningsansvarig för omvårdnadsdelen i Hälsovalsutbildningen i Blekinge 2015.

Ingår i Sveriges Sårsjuksköterskors (SSIS) styrelse.

Ingår i redaktionen för tidningen "Sårmagasinet".

Forskning
Publikationer 2012-2014
1. Oien RF, Akesson N. Bacterial cultures, rapid strep test, and antibiotic treatment in infected hard-to-heal ulcers in primary care. Scand J Prim Health Care 2012 Dec;30(4):254-8
2. Oien RF, Akesson N, Forssell H. Assessing quality of life in patients with hard-to-heal ulcers using the EQ-5D questionnaire. J Wound Care 2013 Aug;22(8):442-7.
3. Akesson N, Oien RF, Forssell H, Fagerström C. Ulcer pain in patients with venous leg ulcers related to antibiotic treatment and compression therapy. Br J Community Nurs 2014, Sep;19(9 Suppl):S6-S13. doi:10.12968/bjcn.2014.19.Sup9.S6
Pågående forskning 2015
Mobila trycksårsteamet, KUPP (Kvalitet ur Patientens Perspektiv), Karlstads Universitet

Senast uppdaterad 2018-03-26 10:50:46