Nina Åkesson

Nina Åkesson Distriktssköterska. Fil.Mag.

Distriktssköterska på Sårcentrum, en primärvårdsansluten, länstäckande sårmottagning i Landstinget Blekinge, där personal med särskilda kunskaper i ämnet sårläkning arbetar. Utöver det kliniska patientarbetet arbetar verksamheten även med utbildningsfrågor och klinisk patientnära forskning.

Nationell koordinator för Kvalitetsregistret RiksSår. Huvudansvarig för utbildningsinsatser och spridning av registret nationellt. Samverkar med vårdutvecklare, utvecklingsledare, högskolor, vård- och omsorgsenheter. Ingår i SKL:s projekt "kvalitetsregister i specialistutbildningen" och är nationell kontaktperson för magisterstudenter som skriver D-uppsats på RiksSårsdata. Deltar vid överföring av registret till ny plattform på UCR, Uppsala Clinical Research Centre. Samordnar uppdatering med nya variabler, rapportutveckling, ansvarig för PROM. Huvudansvarig för mappning av registret mot Nationellt fackspråk samt utvecklandet av sårjournal. Ingår i RiksSårs Styrgrupp och Senior Alerts styrgrupp.

Projekthandledare för SKL:s förbättringsprojekt "Genombrottsprojektet 2012" med ledning och coachning av tre deltagande team med hjälp av genombrottsmetoden.

Föreläsare i sårbehandling för specialistsjuksköterskor på Blekinge Tekniska Högskola och vid Högskolan, Kristianstad. Utbildningsansvarig för omvårdnadsdelen i Hälsovalsutbildningen i Blekinge 2015.

Ingår i Sveriges Sårsjuksköterskors (SSIS) styrelse.

Ingår i redaktionen för tidningen "Sårmagasinet".

Forskning
Publikationer 2012-2014
1. Oien RF, Akesson N. Bacterial cultures, rapid strep test, and antibiotic treatment in infected hard-to-heal ulcers in primary care. Scand J Prim Health Care 2012 Dec;30(4):254-8
2. Oien RF, Akesson N, Forssell H. Assessing quality of life in patients with hard-to-heal ulcers using the EQ-5D questionnaire. J Wound Care 2013 Aug;22(8):442-7.
3. Akesson N, Oien RF, Forssell H, Fagerström C. Ulcer pain in patients with venous leg ulcers related to antibiotic treatment and compression therapy. Br J Community Nurs 2014, Sep;19(9 Suppl):S6-S13. doi:10.12968/bjcn.2014.19.Sup9.S6
Pågående forskning 2015
Mobila trycksårsteamet, KUPP (Kvalitet ur Patientens Perspektiv), Karlstads Universitet

Senast uppdaterad 2016-02-01 11:04:39 av Sverker Berggren