Mia Gustavsson

Projektledare, forskningssjuksköterska, förbättringshandledare och välbefinnande coach

Mia Gustavsson är projektledare för projektet Välbefinnandecoachning och Integration som är finansierad av Europeiska Socialfonden. Projektet riktar sig mot akademiker med utländsk bakgrund som utbildas till välbefinnandecoacher. De utbildade coacherna ska sedan hjälpa nyanlända som står långt från arbetsmarknaden till bättre hälsa och bättre förutsättningar att få ett arbete. Metoden är ett nytt sätt att arbeta som kan bli en modell för framtidens hälsoförebyggande arbete.

Senast uppdaterad 2018-03-08 08:47:42