Marie Kullving

Välbefinnande coach, sjuksköterska

Jag arbetar sedan 18-02-01 som Well-being coach för nya sjuksköterskor i Introduktionsprogrammet för nya sjuksköterskor.

Introduktionsprogrammet är en yrkesintroduktion som syftar till att utöka de nyutexaminerade sjuksköterskornas kunskapsbank samt att utveckla reflektionsförmågan. Detta för att stödja dem till att utvecklas till trygga och handlingskraftiga sjuksköterskor som väljer att arbeta kvar i sitt yrke.

Programmet består av tre delar; utbildningspaket, individuell coachning samt reflektionsträffar i grupp med mentor. Deltagandet motsvarar totalt cirka 10 % av arbetstiden under adeptens första yrkesverksamma år, vilket innebär:

  • Utbildningspaket, cirka 8 timmar per månad under cirka 1 år samt
  • individuell coachning, 1,5 timma varannan vecka under cirka 9 månader eller
  • reflektionsträffar i grupp med mentor, cirka 2 timmar varannan vecka under cirka 9 månader

Individuell coachning

Coachningen är en tvärdisciplinär metod med sin grund i forskning av professor C. Robert Cloninger vid Washington University of St. Louis. Syftet med coachningen är att genom validerade och evidensbaserade metoder stärka den egna förmågan att utveckla och behålla en hög grad av välbefinnande. På så sätt förväntas den bidra till att sjuksköterskorna får ännu bättre förutsättningar att möta de påfrestningar det kan innebära att gå från studier till sitt nya yrke.

Bakgrund:

Jag har en bakgrund som sjuksköterska, avdelningschef, systemförvaltare för Heroma, projektledare samt kompetensutvecklare. Som kompetensutvecklare ansvarade jag bl.a. för landstinget ledarskapsutbildningar och lokala ST läkarutbildningar.

Senast uppdaterad 2018-04-18 13:02:42