Malin Forsbrand

Doktorand, leg. Fysioterapeut, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelning ortopedi, Lunds Universitet.

Malin är kliniskt verksam på Karlskrona Rehabcenter, primärvården i Karlskrona, Landstinget Blekinge.  

Malin Forsbrands forskning handlar om att studera hur rätt insatser i primärvården kan riktas mot rätt patienter vad gäller akut/subakut nack- och ryggsmärtor i primärvården samt att studera resultatet av interventionerna i en primärvårdsbaserad interventionsstudie ”WorkUp” – tidig strukturerad vård med arbetsplatsintervention, huvudutfall funktion och arbetsförmåga.

Senast uppdaterad 2018-03-06 10:42:59