Malena Björkell

Välbefinnande coach

Hej, jag heter Malena Björkell och arbetar som välbefinnande coach i projektet Hållbar personlig utveckling, projektet finansieras av FINSAM.

Målet är att välbefinnande coachning ska stärka individen. Vår ambition är att deltagarna under och efter projekttiden får uppleva ett ökat välbefinnande och en egen personlig utveckling. Välbefinnande coachingen som används i projektet har utformats i samarbete mellan Center för Well-Being vid Washington University School of Medicine i St. Louis, USA och den ideella organisationen Anthropedia Foundation.

Mina tidigare arbetslivserfarenhet finns inom kommunal verksamhet där jag arbetat som chef inom äldreomsorg i 20 år.

Senast uppdaterad 2018-03-13 13:43:14