Lil Carleheden Ottosson

Medicinsk bibliotekarie, välbefinnande coach

Jag är medicinsk bibliotekarie vid Medicinska biblioteket som är en del av Blekinge kompetenscentrum. Jag har arbetat som medicinsk bibliotekarie i Landstinget Blekinge sedan 1991. Mellan åren 2002 och 2006 var jag chef för Medicinska biblioteket, och efter att biblioteket blev en del av Blekinge kompetenscentrum var jag verksamhetsansvaring 2007 -2017. 

Som bibliotekarie arbetade jag med informationsstöd till främst landstinget personal och patienter och närstående, undervisning och handledning kring elektroniska resurser inom området medicin och omvårdnad, samt införskaffande av relevanta informationsresurser. Jag har också varit engagerad nationellt i nätverk för medicinska bibliotekarier, bland annat Eira och Föreningen Sveriges Sjukhusbibliotekschefer.

Under 2016-2017 deltog jag i utbildningen ”Anthropedia Well-being Coach” som jag slutförde.  Nu återstår att bli certifierad välbefinnandecoach. Jag började träningscoacha elever vid Fischerströmska gymnasiet i Karlskrona i februari 2017 och fr.o.m. januari 2018 arbetar jag heltid som personcentrerad välbefinnandecoach i landstingets regi med främst nyanlända. Jag arbetar också med språkgranskning och översättningar från engelska till svenska.

Senast uppdaterad 2018-03-22 13:44:01