Kristina Nordin

Administrativ sekreterare

Aktuella arbeten:

Administrativ sekreterare för Utvecklingsenheten med diverse administrativa uppgifter.

Projektassistent för projektet Snabbspår. Regeringen vill att nyanlända personer i Sverige snabbt ska komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning och erfarenhet. Samtidigt råder det brist på arbetskraft i många branscher, de får nu hjälp med kompetensförsörjningen genom att Arbetsförmedlingen och branscherna tillsammans skapar snabbspår för att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

Målet med projektet är att:

  • Korta tiden från ankomst till arbete
  • Använd kompetensen rätt
  • Branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen

Min roll som projektassistent i projektet innebär

  • att hitta språkpraktikplatser för nyanlända inom vårdverksamheterna.
  • vara en kontakt med verksamheter bl.a. primärvården och sjukhuset,
  • hålla kontakt och samarbete med Folkhögskolan i Bräkne-Hoby,
  • hålla kontakt och samarbete med liknande projekt i Kalmar Landstinget och övriga aktörer. Även Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, länsstyrelsen och Socialstyrelsen, SKL) i integrationsfrågor, studiefrågor mm.

Senast uppdaterad 2018-03-08 16:13:41