Kristian Molander-Söderholm

Forskning och utvecklingsledare

Arbetar som Forskning och utvecklingsledare på Blekinge kompetenscentrum.

Kristian är intresserad av hur förändring hos människan och mänskliga system aktivt kan påverkas. För det mesta upplever han att detta sker genom någon typ av utbyte mellan olika perspektiv och kunskaper. Kristian kommer till sin rätt när han är i mitten där dessa utbyten sker. Han påstår sig vara bra på att hantera komplexa situationer där processledning och något mått på diplomatisk förmåga är användbar. Kristian är övertygad om att fokusera på det som redan fungerar hos människan; arbetsgruppen; organisationen är avgörande för att lyckas med att identifiera konstruktiva beslut och förändringar som är framåtsyftande och hållbara.

Kristian är utbildad Psykolog och har varit verksam som Organisationskonsult med uppdrag att utveckla och stödja organisationer och företag inom arbetsmiljö och ledarskapsfrågor.

Kristian har tidigare forskat inom neuro -och perceptionspsykologi på Uppsala universitet där han bland annat med hjälp av tekniska hjälpmedel som ögonrörelsekameror och FMRI röntgen studerade spädbarns perception -och kognition.

Idag arbetar Kristian i Blekinge med regionala projekt där fokus är förebyggande hälsoinsatser hos utsatta grupper i Blekinge, där en del av utmaningen är att förenkla och effektivisera samarbetet mellan samhällsinstitutioner som kommun, landsting, arbetsförmedling, försäkringskassa etc.

Kristian är även involverad i arbetet med att implementera personcentrerad vård i Blekinge landsting.

Senast uppdaterad 2018-03-06 09:16:16