Karin Chamoun

Forsknings- och utvecklingsstrateg (FoU-strateg), välbefinnande coach

Bakgrund

Som FoU-strateg har jag genomfört forskningsstudier, framförallt brukarundersökningar, på området funktionsnedsättningar sedan 2008. Arbetet som FoU-strateg har även inneurit att jag med handledning av FoU-ledaren koordinerat aktiviteter inom FoU-området för funktionsnedsättningar inom länets kommuner. Andra arbetsuppgifter har varit handledare, exempelvis inom Forsknings- och utvecklingskursen (FoUST) för ST-läkare (ej 2017).

Jag har under året varit delaktig i utveckling av omorganisering av FoU på BKC, Strategimöten, FoU-avtalsmöten samt FoU-verksamhetsråd med representanter från Blekinges kommuner och landsting.

Den senaste brukarundersökningen har genomförts under 2016-2017, BUFUS 3, där jag tillsammans med min kollega Anette Brantmark undersökt självskattad hälsa och levnadsvanor för personer med funktionsnedsättning med en både kvalitativ och kvantitativ metod. Arbetet med undersökningen genomfördes i samarbete med en FoU-cirkel där FoU-ledare( Cecilia Fagerström), FoU-strateg och sammankallande(Karin Chamoun), FoU-assistent (Anette Brantmark, numera FoU-strateg), Bibliotekarie ( Lil Carleheden-Ottosson), statistiker (Ali alNima) samt projektledare (Farhad Haddad Nik) olika frekvent beroende på arbetets fortskridande.

Aktuellt

Februari 2018 publicering och redovisning av rapport Självskattad hälsa och levnadsvanor.

2016-2017 genomförde jag utbildningen till ”Anthropedia Wellbeing Coach”. Träningscoaching påbörjades i februari 2017 och fr.o.m. januari 2018 arbetar jag heltid som personcentrerad välbefinnandecoach. Återstår godkänd test 2 samt certifiering senast hösten 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-03-06 15:31:55