Helen Svärd

Projektledare och handledare i Att leva ett friskare liv

Är sedan 2015 projektledare för projektet Liv i Livet (LiL) som ingår i paraply – projektet BUL 2.0, Blekinge Unga Lyfter, och finansieras med medel från Europeiska Socialfonden. Har även arbetat som LiL – handledare sedan 2012.

LiL är en kurs utarbetad på Blekinge Kompetenscentrum och har funnits som koncept sedan 2007. Just nu vänder sig LiL till dem som har varit/är arbetslös eller sjukskriven under en längre tid och är mellan 16 – 29 år.

Jag ansvarar även för utbildning av LiL – handledare och utbildar även handledare till patientutbildningen Att Leva ett Friskare liv.

Senast uppdaterad 2018-03-06 10:41:25