Erik Lindskär

Forskningsassistent

Jag jobbar sedan 2016 som forskningsassistent på Blekinge Kompetenscentrum, jag hjälper forskarna inom en mängd olika områden med sin forskning. Det jag bidrar med är allt från att hjälpa till med att ta fram vilka instrument och frågor som kan hjälpa till att styrka hypotesen, till att lägga upp enkäten online, hjälpa till att samla in data, sammanställa data, samt göra enklare statistiska sammanställningar av data: n. Är kunnig inom statistiska program så som SPSS, STATA, MATLAB och R, samt att lägga upp enkäter på tjänster så som Qualtrics, esMaker och SurveyMonkey.

 

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Erik_Lindskaer

Senast uppdaterad 2018-03-06 10:36:46