Charlotta Prahl

Charlotta Prahl
Distrikssköterska, Regional koordinator för RiksSår

Högskolexamen:
Sjuksköterska 1995- Lunds universitet.
Vårdvetenskap/omvårdnad 20 p (21-40p) 2006- Blekinge tekniska högskola
Specialistsjuksköterskeexamen- Distriktssköterska 2007- Blekinge tekniska högskola
Vård av personer med diabetes mellitus- 15 Hp- 2012- Kristiansstads högskola

Tidigare arbetserfarenheter:
Urologiska kliniken Lund 1995- 2003
Karlshamns kommun -Särskilt boende 2004- 2006
Landstinget Blekinge- Brunnsgården VC 2007-2009(BVC, telefonrådgivning, mottagning)
Hemsjukvården Landstinget Blekinge 2009-2012
Hemsjukvården Karlshamn kommun 2013-2015 (Demenssjuksköterska, Heromaansvarig)
Sårcentrum Karlshamn 2010-

Heltidsanställning i Landstinget Blekinge, Primärvården
Grundanställning på Sårcentrum i Blekinge.

Arbetar för Rikssår 40% sedan 141001, arbetsuppgifter se nedan:

• Ansvarig för spridning av registret regionalt och nationellt genom föreläsningar
och utbildningar.
Samverkanspartner: Vårdutvecklare, utvecklingsledare, högskolor, vård- och omsorgsenheter.
Ansvarig för utbildningsinsatser, webbinar till nya användare
Föreläser och utbildar i ämnet "Ta hjälp av RiksSår på din enhet", utbildning via Adobe Connect
Konferensmedverkan, användarmöten, mässor-monterutställare.

• Ansvarig för webbseminariet "Ta hjälp av RiksSår på din enhet".

• Delansvarig för Hälsovalsutbildningen i Blekinge 2015, som ger utbildning till samtliga personalkategorier på alla vårdcentraler privata såväl som offentliga under hösten 2015 i Blekinge.

• Genomfört utbildning i maj -15 för 42 SSK,DSK från kommunerna i Blekinge i ämnet RiksSår och Doppling/ lindningsteknik. Samarbete med KC och USK Britt-Marie Strömqvist.

• Anordnar auskultationer för RiksSår/Sårcentrum för läkare, sjuksköterskor.

• Forskning Sårcentrum/RiksSår
Ansvar för kliniska delen av följande projekt vid Lunds Universitet:

[1] Butler E, Oien RF, Lindholm C, Olofsson TC, Nilson B, Vasquez A. A pilot study investigating Lactic acid bacterial symbionts from the honeybee in inhibiting human chronic wound pathogens. Int Wound J 2014, Sep 8.doi:10.1111/iwj.12360.

[2] Butler E, Lindholm C, Oien R, Olofsson T, Jelnes R, Andersson H, Forssgren A, Nilson B, Vasquez A. Investigation of the bacterial diversity and therapeutic properties of lactic acid bacterial symbionts in venous insufficiency ulcers (manuscript)

• Ansvarig för sårdokumentation/sårbehandling i pågående doktorandprojektet "Telemedicin och RiksSår"

• Är projektledare via SKL i Ronneby kommun. Implementeringsprojekt 2015, RiksSår. Samverkar med Senior alert i detta projekt.

• Med i NPDi´s arbetsgrupp. Projekt startades våren 2015. Ansvarig för framtagande av sårjournal.

• Delansvarig för överföring av registreringar från RiksSår 1.0 till 2.0. Support till användarna.

 

Senast uppdaterad 2016-02-01 11:04:40 av Sverker Berggren