Carina Ström

FoU-assistent, Leg. sjukgymnast, förbättringshandledare

Carina Ström arbetar inom FoU-avtalet i nära samarbete med Blekinges kommuner och landstinget Blekinge inom områdena funktionshinder, äldre, psykisk hälsa och individ och familjeomsorg (IFO). Syftet är att stödja ett systematiskt och fortlöpande forskning- utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete.

Aktuella arbeten:

  • Brukarundersökning som riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning som får en insats från socialpsykiatrin i kommunerna. Undersökningen berör hälsa, välbefinnande, levnadsvanor och sociala relationer. 
  • Förbättringsprogrammet 2017-18. Stöd och kunskap i metoder för systematiskt förbättrings- och implementeringsarbete. Vetenskaplig utvärdering av förbättringsprogrammet.
  • Förberedande bearbetning av nya forsknings- och utvecklingsfrågor inom områden som fysisk aktivitet, levnadsberättelse samt äldres psykiska hälsa.

Senast uppdaterad 2018-03-08 09:03:09