Annika Wåhlin

Annika Wåhlin
Forsknings- och utvecklingsstrateg (FoU-strateg) på Blekinge kompetenscentrum.

Sedan 2012 arbetar jag som FoU-strateg på, BKC. Hittills har jag till största del arbetat med sammanhållen vård och omsorg för mest sjuka äldre. Resultatet, av ett arbete som jag varit projektledare för, är en framarbetad länsgemensam modell; SAMSPEL, som ger en struktur för arbetet över vårdgivargränser med individens perspektiv och inflytande. Under 2016 har uppdraget att breddinföra SAMSPEL i länets vård och omsorgsverksamheter.

Min erfarenhet inom vården började som undersköterska i landstinget Blekinge 1986, är legitimerad sjuksköterska sedan 1990. Har mestadels arbetet inom allmänmedicin men även intensivvård och rehabilitering.

Drivs av vård- och omsorgsutveckling och hade mitt första utvecklingsarbete när jag var med och planerade för och startade upp strokeenheten i Karlshamn 1999.

Jag har uppdrag i Vårdförbundets förbundsstyrelse sedan 2008, där igenom fått ett rikt nätverk rörande vård och omsorgsfrågor inom exempelvis eHälsa och äldreområdet, samt fackliga organisationer och ideella föreningar. Har även varit engagerad i Vårdförbundet lokalt i Blekinge mellan 1999-2012 och med det ett kontaktnät i länet inom både kommunerna och landstinget.

Jag har även haft uppdrag i nationella organisationer som exempelvis ordförande för BraVå, deltagare i kommitté för kvalitets standard inom äldreomsorgen på SiS samt extern bedömare i utlysning på Vinnova.

Är du mer nyfiken på mig så finna jag på twitter  @annikawahlin

och LinkedIn https://www.linkedin.com/profile/view?id=194650460&trk=hp-identity-name

 

Senast uppdaterad 2016-02-01 11:04:40 av Sverker Berggren