Anna Davnert

Undersköterska, Regional koordinator för RiksSår

Heltidsanställd i Landstinget Blekinge, Primärvården

Grundanställning på Sårcentrum i Blekinge
Arbetar 50% för RiksSår

• Nationell koordinator för RiksSår med ansvarsområde Södra Sverige
Huvudansvarig för spridning av registret regionalt och nationellt genom föreläsningar
och utbildningar
Samverkanspartner: Vårdutvecklare, utvecklingsledare, högskolor, vård- och omsorgsenheter.
Ansvarig för utbildningsinsatser, webbinar till nya användare
Föreläser och utbildar i registreringsteknik, utbildning via Adobe Connect
Konferenssamordnare, användarmöten, mässor-monterutställare

• Ansvar för utbildningsfilmer för registreringsteknik

• Delansvarig för Hälsovalsutbildningen i Blekinge 2015, som ger utbildning till samtliga personalkategorier på alla vårdcentraler privata såväl som offentliga under hösten 2015 i Blekinge

• Ingår i referensgruppen för Förbandsupphandlingen och Undertrycksupphandlingen Blekinge-Kronoberg som representant för primärvården, landstinget Blekinge

• Anordnar auskultationer för RiksSår/Sårcentrum för läkare, sjuksköterskor, politiker

• Aktivt deltagit i SKL:s förbättringsprojekt "Genombrottsprojektet jan-okt 2012"

• Forskning Sårcentrum/RiksSår
Ansvar för kliniska delen av följande projekt vid Lunds Universitet:

[1] Butler E, Oien RF, Lindholm C, Olofsson TC, Nilson B, Vasquez A. A pilot study investigating Lactic acid bacterial symbionts from the honeybee in inhibiting human chronic wound pathogens. Int Wound J 2014, Sep 8.doi:10.1111/iwj.12360.

[2] Butler E, Lindholm C, Oien R, Olofsson T, Jelnes R, Andersson H, Forssgren A, Nilson B, Vasquez A. Investigation of the bacterial diversity and therapeutic properties of lactic acid bacterial symbionts in venous insufficiency ulcers (manuscript)

• Ansvar för sårdokumentation/sårbehandling i pågående doktorandprojektet "Telemedicin och RiksSår"

• Var Äldrelots i 3åriga Äldrelotsprojektet 2011 och framåt.

 

Senast uppdaterad 2018-03-08 09:04:47