Anna Andersson

Projektledare

Arbetar just nu som projektledare för projekt Hållbar Personlig utveckling 2016-2018

Hållbar Personlig utveckling är ett samverkansprojekt som innehåller rehabilitering genom kultur eller personcentrerad coaching för unga vuxna. Projektets prioriterade målgrupp är unga vuxna mellan 18-29 år (även äldre) som har problem med psykisk ohälsa eller på grund av andra orsaker befinner sig långt ifrån arbete, studier eller sysselsättning. http://ltblekinge.se/hallbarpersonligutveckling

Jag har arbetat på Blekinge kompetenscentrum flera år som projektledare projektassistent och utbildare i Liv i Livet http://ltblekinge.se/livilivet/och i självhjälpsprogrammet Att Leva Ett Friskare Liv. Jag har studerat till lärare på Växjö Universitet samt har även läst enstaka kurser. Har gått projektledarutbildning och har utbildning i verktyget Viary genom psykologifabriken där man arbetar med målsättning kopplat till individ och organisation. http://viary.se/

Har tidigare drivit bland annat projekt Kultur och Hälsa, där personer med psykiska funktionsnedsättningar erbjudits återhämtning genom gruppaktiviteter på teman kultur, natur, kost och motion. Projektet finansierades av FINSAM och har varit ett samarbete mellan psykiatriska mellanvården, kommunernas socialpsykiatri, Blekinge läns bildningsförbund och Region Blekinge. Projektet avslutades i december 2015 och slutrapporten finns att hämta under: http://ltblekinge.se/Forskning-och-utveckling/Blekinge-kompetenscentrum/Publikationer/Rapporter/

Senast uppdaterad 2018-03-08 09:05:15