Anette Brantmark

FoU-strateg, Leg. sjukgymnast, Masterexamen inom medicinsk vetenskap med inriktning sjukgymnastik

Jag har arbetat på Blekinge kompetenscenter sedan 2015.

Mitt arbete som FoU-strateg innebär att arbeta med forsknings- och utvecklingsfrågor inom området funktionshinder för kommuner och landsting samt att stödja kommuner och landsting i omvärldsbevakning av forskning. Det sker genom forskning- och utvecklingsprocesser som initieras i landstinget och av kommunerna i Blekinge.

Jag har gjort utvärdering av användning av bedömningsinstrumentet, Ansvarfördelningsverktyget och projektet Våga låta samt gjort en kartläggning av hur föräldrastödet är till föräldrar med kognitiva svårigheter i Blekinge.

Jag har tidigare arbetat inom habiliteringen i många år både som kliniker med barn och vuxna med funktionsnedsättning och med verksamhetsfrågor samt var med och startade upp kvalitetsregistret Cerebral Pares Uppföljning Program för vuxna (CPUP vuxna).

Forskning

Publikationer

Brantmark A, Westbom L & Nordmark E. Mobility and joint range of motion in adults with cerebral palsy: A population-based study. 2015. European Journal of Physiotherapy.17:4,192-199.

FoU rapporter

Brantmark A, Chamoun K, Nima A, Anderberg P & Fagerström C. Undersökning om självskattad hälsa hos personer med funktionsnedsättning som har beslut om LSS. 2018. Blekinge kompetenscenter.

Senast uppdaterad 2018-03-08 09:11:13