Andrzej Zielinski

FoU ledare, doktor i medicinska vetenskaper

Jag är FoU ledare vid Blekinge Kompetenscentrum (BKC).. Jag har bakgrund som läkare och är specialist i allmänmedicin sedan 2004. Jag jobbar som familjeläkare och medicinsk lednings ansvarig på Lyckeby vårdcentral. Jag disputerade vid Lunds universitet 2011 med en avhandling som hade i fokus multisjuka patienter i primärvården. Min forskning gäller olika aspekter av primärvården. Jag har gått en kurs i högskolepedagogik Perspektiv på lärande och forskar handledare kurs i Lund universitet.

Jag samarbetar med en forskargrupp inom European General Practice Research Network. Jag deltog i ImPrim (Improvement of public health by promotion of equitability distributed high quality primary health care systems) ett transnationellt EU-projekt för att utveckla primärvård där Estland, Finland, Kaliningrad, Lettland, Litauen, Sverige och Vitrysslands representanter deltog. En annan projekt som jag var i var Happy Audit projekt , en projekt genomförd tillsammans med Litauen, Polen, Lettland angående antibiotika användning i primärvården.

Jag är engagerad i ett projekt som handlar om äldre primärvårds patienter med hjärtsvikt och deras kontakter med hälso- och sjukvården.

Jag är ledamot i Landstinget Blekinge Vetenskapliga råd och i Etikkommitté Sydost.

Jag sitter i styrelse ESF Välbefinnandecoaching projekt, jobbar i FoU strategi grupp och FoU verksamhetsgrupp. Jag jobbar också i BKCs FoU cirklar bl.a. beträffande personcentrerad vård och äldre.

Jag är handledare till ST-läkare. Jag har varit engagerad i en kurs för ST-läkare (FoUST) under senaste åren där jag var både seminarieledare och kursansvarig. Jag handleder läkare på FoU kursen.

Senast uppdaterad 2018-03-06 10:30:51