Ali Al Nima

Statistiker, Masterexamen i psykologi.

Arbetar som statistiker sedan 2015 vid Blekinge kompetenscentrum. Genomför avancerade statistiska analyser och medverkar i forskningen inom verksamhetens forsknings- och utvecklingsområden och med forskare vid Göteborgs Universitet.

Bidrar med att utveckla statistiska modeller och ger statistisk kompetenshöjning för medarbetare och handleder ST-läkare och sjuksköterskor som genomför forskning.

Använder olika statistiska program såsom AMOS, SPSS och STATA.

Ingår i nätverk för Empowerment and Well-Being, University of Gothenburg.

Senast uppdaterad 2018-03-21 10:20:54