Medarbetare vid kompetenscentrum

Vid Blekinge kompetenscentrum arbetar cirka 90 personer, inte alla på heltid. Flera delar sin tid mellan arbete i vården och utvecklings- eller forskningsarbete.

Verksamhetsområden vid Blekinge kompetenscentrum:

  • Sekretariat
  • Bibliotek och Lärcentrum
  • Evidensbaserad vård
  • Forskning och utveckling, FOU

Sekretariat

Telefon: 0455-73 78 00
Fax: 0455-73 78 30
E-post: Blekinge kompetenscentrum

Danilo Garcia

Titel: Chef
Mobil: 0734 - 47 12 53
E-post: danilo.garcia@ltblekinge.se

Pia Gunnarsson

Titel: Administrtiv sekreterare
Telefon: 0455-73 78 40
Mobil: 0734 - 47 12 82
E-post: pia.gunnarsson@ltblekinge.se

Bibliotek

Lånedisk: 08.30-16.00
Telefon: 0455-73 78 25 
Fax: 0455-73 78 35
E-post: Bibliotek

Lil Carleheden Ottosson 

Titel: Medicinsk bibliotekarie
Telefon: 0455-73 78 25, 73 78 23 
E-post: lil.carleheden-ottosson@ltblekinge.se

Mats Reenbom

Titel: Medicinsk bibliotekarie 
Telefon: 0455-73 78 22
E-post: mats.reenbom@ltblekinge.se

Angelica Svedman

Titel: Medicinsk bibliotekarie
Telefon: 0455-73 78 28
E-post: angelica.swedman@ltblekinge

Inger Jönsson

Titel: Medicinsk bibliotekarie
Område: Medicinska biblioteket
Telefon: 0455-73 78 26
E-post: inger-a.jönsson@ltblekinge

Evidensbaserad vård, EBV

Telefon: 0455-73 78 00
Fax: 0455-73 78 30
E-post: Blekinge kompetenscentrum

Ulf Eriksson

Titel: Samordnare EBV, familjeläkare
Telefon: 0455-73 54 54
E-post: ulf.eriksson@ltblekinge.se

Forskning och utveckling, FoU

E-post: Blekinge kompetenscentrum
Expedition SNAC: 0455-73 78 17

Anna Andersson

Titel: Projektledare
Område: Hållbar personlig utveckling
Mobil: 0734-47 13 04
E-post: anna.andersson@ltblekinge.se

Matilda Ahl

Titel: Handledare
Område: Liv i Livet 
Mobil: 0734-47 12 80
E-post:matilda.ahl@ltblekinge.se

Ulrika Arvering

Titel: Projektassistent
Område: Hållbar personlig utveckling
Mobil:0734-47 13 07                                                                                     E-post: ulrika.arvering@ltblekinge.se                                                           

Johan Sanmartin Berglund

Titel: Professor, verksamhetsansvarig SNAC
Område: SNAC
Telefon: 0455-73 78 08
Mobil: 0708-44 74 94
E-post: johan.berglund@ltblekinge.se

Malena Björkell
Titel: Projektassistent
Område: Hållbar personlig utveckling
Mobil: 0734-47 13 08
E-post: malena.björkell@ltblekinge.se

Anette Brantmark

Titel: FoU-assistent
Område: Funktionshinder
Telefon: 
Mobil: 0734-47 13 12
E-post: anette.brantemark@ltblekinge.se

Karin Chamoun

Titel: FoU-strateg 
Område: FoU funktionshinder
Telefon: 0455-73 78 29
Mobil: 0734-47 13 02
E-post: karin.chamoun@ltblekinge.se

Anna Davnert

Titel: Undersköterska
Område: Rikssår
Telefon: 0454-73 34 82
E-post: anna.davnert@ltblekinge.se

Cecilia Fagerström

Titel: FoU-ledare
Område: Äldre/analys
Telefon: 0455-73 78 21
Mobil: 0734-47 12 44 
E-post: cecilia.fagerström@ltblekinge.se

Malin Forsbrand

Titel: Doktorand
Område: 
Telefon: 
Mobil: 
E-post: malin.forsbrand@ltblekinge.se

Mia Gustavsson

Titel: Projektledare
Område: Projektkontoret
Telefon: 0455-73 55 90
Mobil: 0734-47 12 73
E-post: mia.gustavsson@ltblekinge.se

Conny Gustafsson

Titel: Handledare
Område: Liv i Livet
Mobil:0734-47 12 80 
E-post: conny.gustafsson@lyblekinge.se

Farhad Haddad-Nik

Titel: Projektledare
Område: Projektkontoret
Telefon: 0734-47 18 81
E-post: farhad.haddad-nik@ltblekinge.se

Ulrika Harris

Titel: FoU - strateg
Område: FoU psykiatri
Mobil: 0734-47 12 91
E-post: ulrika.harris@ltblekinge.se

Sylvia Horney Janzen

Titel: Utvecklingsledare
Område: Barn och ungdomsvård
Mobil:0737-47 12 54 
E-post: sylvia.horney_janzen@ltblekinge.se

Hans Krona

Titel: Sjuksköterska
Område: SNAC
Telefon: 
E-post: hans.krona@ltblekinge.se

Terese Lindberg

Titel: Forskningssjuksköterska
Område:SNAC
Telefon: 0455 - 73 78 18
E-post: terese.lindberg@ltblekinge.se

Erik Lindskär

Titel: Forskarassistent
Område: Hållbar personlig utveckling
Mobil: 
E-post: erik.lindskar@ltblekinge.se

Birgitta Nilsson

Titel: FoU-strateg
Område: FoU, EBP Socialtjänsten
Telefon: 0455-73 78 12 
Mobil: 0734-47 12 70
E-post: birgitta.nilsson@ltblekinge.se

Ali Al Nima

Titel: Statistiker/analytiker
Område: Projektkontoret
Mobil: 
E-post: ali.al_nima@ltblekinge.se

Kristina Nordin

Titel: Adminstrativ sekreterare Tjänstledig
Område:
Telefon: 0455-73 78 44
Mobil: 0734-47 13 08 
E-post: kristina.nordin@ltblekinge.se

Charlotta Prahl

Titel: Demenssjuksköterska
Område: Rikssår och Sårcentrum
Mobil:
E-post: charlotta.prahl@ltblekinge.se

Max Rapp Ricciardi

Titel: FoU-ledare                                                                                           Område: Psykisk hälsa                                                                                   Mobil:0734 - 47 12 52                                                                                   E-post:max.rapp@ltblekinge.se     

Erik Resebo

Titel: Projektledare
Område: SNAC
Mobil: 0734-47 13 05
E-post: erik.resebo@ltblekinge.se 

Helene Sjöblom Andersson

Titel: Utvecklingsledare
Område: Barn och omsorg
Mobil: 
E-post: helene.sjoblom_andersson@ltblekinge.se

Carina Ström

Titel: FoU-assistent
Område: FoU Äldre
Telefon: 0734 - 47 12 75
E-post: carina.strom@ltblekinge.se

Caroline Svendsen

Titel: Projektassistent
Område:Hållbar personlig utveckling
Mobil: 0734-47 13 49
E-post: caroline.svendsen@ltblekinge.se

Helen Swärdh                                                                                           Titel: Projektledare                                                                                         Område: Liv i livet                                                                                       Telefon: 0455-73 55 91                                                                                 Mobil: 0734- 47 12 90                                                                               E-post:helen.swardh@ltblekinge.se            

Mats Wennstig

Titel: FoU-strateg Tjänstledig
Område: FoU äldre
Telefon: 0455-73 78 13
Mobil: 0734-47 13 03
E-post: mats.wennstig@ltblekinge.se

Lena Wikström

Titel: Projektledare
Område: Projektkontoret
Telefon: 0455-73 55 94
Mobil: 0734-47 12 68
E-post: lena.wikström@ltblekinge.se

Annika Wåhlin

Titel: FoU-strateg
Område: FoU-strateg
Telefon: 0455-73 78 21
Mobil: 0734-47 13 06
E-post: annika.wåhlin@ltblekinge.se

Andrzej Zielinski

Titel: FoU-ledare primärvård, familjeläkare
Område: FoU
Telefon: 0455-73 78 00
E-post: andrzej.zielinski@ltblekinge.se

Nina Åkesson

Titel: Distriktsköterska
Område: Rikssår och Sårcentrum
Telefon: 0455-73 13 46
Mobil: 0734-47 13 46
E-post: nina.akesson@ltblekinge.se

Rut Öien

Titel: Klinisk forskare, medicinskt ansvarig för Sårcentrum Blekinge, familjeläkare
Område: FoU
Telefon: 0455-73 78 40
Mobil: 0734-47 13 07
E-post: rut.oien@ltblekinge.se

 

 

  

 

Senast uppdaterad 2017-07-06 13:20:15

Kontakta Blekinge kompetenscentrum

Postadress:
Landstingets kansli
Blekinge kompetenscentrum
371 81 Karlskrona

Besöksadress:
Blekinge kompetenscentrum
Vårdskolevägen 5
371 41 Karlskrona


Fax:
0455-73 78 30

E-post:
kompetenscentrum@ltblekinge.se