Medarbetare vid Blekinge kompetenscentrum

Vid Blekinge kompetenscentrum arbetar cirka 45 personer, inte alla på heltid. Flera delar sin tid mellan arbete i vården och utvecklings- eller forskningsarbete.

Verksamhetsområden vid Blekinge kompetenscentrum:

Sekretariat

Telefon: 0455-73 78 00
Fax: 0455-73 78 30
E-post: Blekinge kompetenscentrum

Danilo Garcia

Titel: Forskningschef
Mobil: 0734 - 47 12 53
E-post: danilo.garcia@ltblekinge.se

Ali Al Nima

Titel: Statistiker
Mobil: 0455 - 73 80 00
E-post: ali.al_nima@ltblekinge.se

Asmir Saljunovic

Titel: Projektadministratör
Mobil: 0734-47 12 81
E-post: asmir.saljunovic@ltblekinge.se

Erik Lindskär

Titel: Forskarassistent
Område: Hållbar personlig utveckling
Mobil: 0734-47 12 86
E-post: erik.lindskar@ltblekinge.se

Kristina Nordin

Titel: Administrativ sekreterare
Område: Snabbspår
Telefon: 0455-73 78 44
Mobil: 0734-47 19 75
E-post: kristina.nordin@ltblekinge.se

Sally Hussain

Titel: Kanslist
Telefon: 0455 - 73 80 00
E-post: sally.hussain@ltblekinge.se

Pia Gunnarsson

Titel: Administrativ sekreterare
Telefon:
Mobil: 0734 - 47 12 82
E-post: pia.gunnarsson@ltblekinge.se

Bibliotek

Lånedisk: 08.30-16.00
Telefon: 0455-73 78 25 
E-post: Bibliotek

Angelica Svedman

Titel: Medicinsk bibliotekarie
Telefon: 0455-73 78 28
E-post: angelica-a.svedman@ltblekinge.se

Ibrahim Eddin Eiz

Titel: Kanslist
E-post: ibrahim.eiz_eddin@ltblekinge.se

Lil Carleheden Ottosson 

Titel: Medicinsk bibliotekarie
Telefon: 0455-73 78 25, 73 78 23 
E-post: lil.carleheden-ottosson@ltblekinge.se

Mats Reenbom

Titel: Medicinsk bibliotekarie 
Telefon: 0455-73 78 22
E-post: mats.reenbom@ltblekinge.se

Inger Jönsson

Titel: Medicinsk bibliotekarie
Telefon: 0455-73 78 26
E-post: inger-a.jonsson@ltblekinge.se

Projekt

Anna Andersson

Titel: Projektledare
Område: Hållbar personlig utveckling
Mobil: 0734-47 13 04
E-post: anna-d.andersson@ltblekinge.se

Karin Chamoun

Titel: FoU-strateg
Område: Hållbar personlig utveckling
Telefon: 0455-73 78 29
Mobil: 0734-47 13 02
E-post: karin.chamoun@ltblekinge.se

Ulrika Arvering

Titel: Projektassistent
Område: Hållbar personlig utveckling
Mobil: 0734-47 13 07
E-post: ulrika.arvering@ltblekinge.se

Helen Svärd

Titel: Projektledare
Område: Liv i livet
Mobil: 0734-47 12 90
E-post: helen.swardh@ltblekinge.se

Conny Gustafsson

Titel: Handledare
Område: Liv i Livet
Mobil:0734-47 12 80 
E-post: conny.gustafsson@ltblekinge.se

Farhad Haddad-Nik

Titel: Projektledare
Område: Snabbspår
Telefon: 0734-47 18 81
E-post: farhad.haddad-nik@ltblekinge.se

Mia Gustavsson tjänstledig

Titel: Projektledare
Område: Välbefinnande coachning och integration
Telefon: 0455-73 55 90
Mobil: 0734-47 12 73
E-post: mia.gustavsson@ltblekinge.se

Nigel Lester

Titel: Läkare, psykiatriker
Område: Mind the Gap och Välbefinnande coachning och integration
Anknytning: Washington University School of Medicine in St. Louis, Anthropedia

Patricia Rosenberg

Titel: Välbefinnande coach
Mobil:0455-73 80 00
E-post: patrcia.rosenberg@ltblekinge.se

Marie Kullving

Titel: Välbefinnande coach
Mobil: 0734-47 19 11
E-post: marie.kullving@ltblekinge.se

Forskning och Utveckling

Andrzej Zielinski

Titel: FoU-ledare primärvård, familjeläkare
Område: FoU
Telefon: 0455-73 54 90
E-post: andrzej.zielinski@ltblekinge.se

Cecilia Fagerström

Titel: Professor, FoU-ledare
Område: Äldres hälsa, FoU-avtalet, FoUST
Mobil: 0734-47 12 44 
E-post: cecilia.fagerstrom@ltblekinge.se

Johan Sanmartin Berglund

Titel: Professor, verksamhetsansvarig SNAC
Område: SNAC
Mobil: 0708-44 74 94
E-post: johan.berglund@ltblekinge.se

Erik Resebo

Titel: Projektledare
Område: SNAC
Mobil: 0734-47 13 05
E-post: erik.resebo@ltblekinge.se 

Hans Krona

Titel: Sjuksköterska
Område: SNAC
Telefon: 0455-73 80 00
E-post: hans.krona@ltblekinge.se

Kristian Molander-Söderholm

Titel: FoU-ledare, psykolog
Område: FoU
Telefon: 0455- 73 80 00
E-post: kristian.molander_soderholm@ltblekinge.se

Malin Forsbrand

Titel: Doktorand
Område: Smärtproblematik nacke/rygg, primärvården
Telefon: 0455-73 56 16
E-post: malin.forsbrand@ltblekinge.se

Max Rapp Ricciardi

Titel: Docent, FoU-ledare
Område: Psykisk hälsa, FoU-avtalet
Telefon: 0734-47 12 52
E-post: max.rapp@ltblekinge.se

Rut Öien

Titel: Klinisk forskare, medicinskt ansvarig för Sårcentrum Blekinge, familjeläkare
Område: Rikssår och Sårcentrum
Telefon: 0455-73 78 40
Mobil: 0734-47 13 07
E-post: rut.oien@ltblekinge.se

Ulrika Isaksson

Titel: Projektsekreterare
Område: SNAC
Telefon: 0734-22 36 09
E-post: ulrika.isaksson@ltblekinge.se

Anna Davnert

Titel: Undersköterska
Område: Rikssår
Telefon: 0454-73 34 82
E-post: anna.davnert@ltblekinge.se

Nina Åkesson

Titel: Distriktsköterska
Område: Rikssår och Sårcentrum
Telefon: 0455-73 13 46
Mobil: 0734-47 13 46
E-post: nina.akesson@ltblekinge.se

 FoU-avtalet

Anette Brantmark

Titel: FoU-assistent
Område: Funktionshinder
Mobil: 0734-47 13 12
E-post: anette.brantemark@ltblekinge.se

Annika Wåhlin

Titel: FoU-strateg, sjuksköterska
Område: Äldres hälsa
Mobil: 0734-47 13 06
E-post: annika.wåhlin@ltblekinge.se

Birgitta Nilsson

Titel: FoU-strateg
Område: Individ- och familjeomsorg
Telefon: 0455-73 78 12 
Mobil: 0734-47 12 70
E-post: birgitta.nilsson@ltblekinge.se

Helene Sjöblom Andersson

Titel: Utvecklingsledare
Område: Individ- och familjeomsorg
Mobil: 0734- 47 13 13
E-post: helene.sjoblom_andersson@ltblekinge.se

Ulrika Harris

Titel: FoU-strateg
Område: FoU psykiatri
Mobil: 0734-47 12 91
E-post: ulrika.harris@ltblekinge.se

Senast uppdaterad 2018-11-15 09:17:44

Kontakta Blekinge kompetenscentrum

Postadress:
Landstingets kansli
Blekinge kompetenscentrum
371 81 Karlskrona

Besöksadress:
Blekinge kompetenscentrum
Vårdskolevägen 5
371 41 Karlskrona


Fax:
0455-73 78 30

E-post:
kompetenscentrum@ltblekinge.se