BUFUS delstudie 2b

Blekinge Kompetenscentrum (BKC), FoU-område funktionshinder, har under 2014 genomfört flera undersökningar inom forskningsstudien BUFUS (Brukarundersökning av funktionshinder och funktionsnedsättning och dess stödresurser i Blekinge). Syftet med studien är att göra en omfattande kartläggning och forskning kring levnadsförhållanden för människor med funktionsnedsättningar i Blekinge.

Rapport 2015:7 Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekinge BUFUS, delstudie 2b, ny mobil teknik.

Av: Karin Chamoun, Peter Anderberg

Syftet med delstudien var att kartlägga och undersöka användning av ny mobil teknik som stödresurs vid behandling och träning för personer med funktionsnedsättning som innebär svårigheter med kommunikation och/eller kognition samt hur berörda proffesioner kan svara upp mot detta behov av stöd.

BUFUS delstudie 2b har en kvalitativ ansats. För att komplettera de genomförda enkätundersökningarna, som redovisas i BUFUS delstudie 2a, var det viktigt att  både berörda professioner och patienter/brukare fick samtala om sina erfarenheter av att använda mobil teknik som stödresurs utifrån sina olika perspektiv och kontexter.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2015-09-25 11:07:53