Rapport 2015:6 , ny mobil teknik

Blekinge Kompetenscentrum (BKC), FoU-område funktionshinder, har under 2014 genomfört flera undersökningar inom forskningsstudien BUFUS (Brukarundersökning av funktionshinder och funktionsnedsättning och dess stödresurser i Blekinge). Syftet med studien är att göra en omfattande kartläggning och forskning kring levnadsförhållanden för människor med funktionsnedsättningar i Blekinge.

Rapport 2015:6 Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekinge BUFUS, delstudie 2a, ny mobil teknik.

Av: Karin Chamoun, Peter Anderberg

Syftet med delstudien var att kartlägga och undersöka användning av ny mobil teknik som stödresurs vid behandling och träning för personer med funktionsnedsättning som innebär svårigheter med kommunikation och/eller kognition samt hur berörda proffesioner kan svara upp mot detta behov av stöd. Avsikten har även varit att bidra till att öka kunskapen om användning av ny mobilk teknik på detta område.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2015-09-10 14:07:12 av Sverker Berggren